Elektrikere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Elektro i avdeling Bygg og anlegg har ansvar for å ivareta forebyggende vedlikehold og nødvendige ombygginger,modifiseringer og nye installasjoner på elektrotekniske installasjoner på lufthavnen.  

Det er for tiden flere byggeaktiviteter og spennende prosjekter på lufthavnen.  

Nå søker vi medarbeidere til stilling som elektrikere som inngår i seksjonens døgnkontinuerlige turnus. Vi søker to medarbeidere som er selvstendig, systematisk, har god ordenssans og gode samarbeidsegenskaper.  

Arbeidsoppgaver:  

 • utføre forebyggende og korrektivt vedlikehold i h.h. til utarbeidede arbeidsordre, instrukser og rutiner  
 • bidra til orden og ryddighet på lager og i seksjonens biler  
 • ivareta anleggsansvar på dedikerte anlegg, herunder dokumentasjon og rapportering til driftsingeniør  
 • planlegge og få utført forebyggende vedlikeholdstiltak på de anlegg man har anleggsansvar for, i samarbeid med ansvarlig driftsingeniør og kvalitetskontroller.  
 • inngå i arbeidsoppgaver underlagt driftssentral teknisk, elektrovakt  
 • ved behov kan arbeidsoppgavene endres  

Kvalifikasjoner:  

 • Må-krav:  
  • Fagarbeider elektromontør gruppe L  
  • bred erfaring fra drift eller uførelse av større elektroniske anlegg, fra ett eller flere av følgende fagfelt:      
  • flyoperativ belysning, 400V industrianlegg, kraft-forsyning, transformatorstasjoner, nødstrøm/UPS,automatikkstyring, brannvarslingsanlegg m.m.
  • beherske datahjelpemidler som arbeidsverktøy      
  • førerkort klasse B  
  • tilfredsstillende engelskkunnskaper  
 • Bør-krav:  
  • sertifikat som elektromontør gruppe H eller A  
  • førerkort klasse BE, C eller CE  

Øvrige kvalifikasjoner / personlige egenskaper:  

 • selvstendig og systematisk  
 • god ordenssans og samarbeidsevne
 • resultatorientert  
 • åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert  

Vi tilbyr:  

 • et godt arbeidsmiljø  
 • faglige utfordringer  
 • sentral beliggenhet og enkel adkomst  
 • gode velferdsordninger  

 Annen informasjon

Arbeidet er organisert som skifttjeneste.  

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes.  

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.  

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.  

Kontaktpersoner

Cato Nordlie
Mobil: 464 05 956
Kjell-Erik Vikersveen
Seksjonsleder
Mobil: 901 30 850

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger