Elektriker med fagbrev som elektromontør GR L

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi søker en elektriker som er løsningsorientert og som fortrinnsvis har tidligere erfaring fra forsvaret. Dette er jobben for deg som trives i en spennende hverdag med stort spenn i både arbeidsoppgaver og fagfelt. Som elektriker hos oss vil du komme innom mange forskjellige problemer som må løses, og prosjekt som skal utvikles. Du vil jobbe tett på andre meget kompetente tekniker av alle slag.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta tekniske installasjonstjenester (kabling, konnektering, montering mm) ved utrustning og modifikasjon av faste, mobile semimobile og deployerbare installasjoner i inn og utland
 • Utføre, inspisere og vedlikeholde elektroniske installasjoner, nettverkskabling og fiberkonnektering ved faste, mobile, semimobile deployerbare installasjoner i inn og utland
 • Bidra til utvikling og forbedring av Etterretningstjenestens elektro og svakstrømsinstallasjoner og- tjenester

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende med relevant teknisk fagbakgrunn. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Fagbrev som elektromontør GR L

Det er ønskelig med:

 • Erfaring innenfor fagområder som svakstrøm, AV teknikk og midlertidig EL anlegg
 • Erfaring innenfor fagområdet i Forsvaret

Særskilte krav:

Søkeren må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap ved ansettelse

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er tillagt beordringsplikt

Gode språkkunnskaper i engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape tillit, motivasjon og engasjement
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert
 • Evne til å fungere under variable bo- og arbeidsforhold

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ som Avdelingsingeniør (kode 1085) kr 464 000 – 542 400 (lønnstrinn 52 – 61) / lønnsramme 22/18 - 22/27 i henhold til gjeldende hovedtariffavtale. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Telefonnummer: 23 09 48 76

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger