Elektriker for overvintring i Antarktis

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Norsk Polarinstitutt søker elektriker for overvintring i Antarktis. Stillingen er en del av overvintringsteamet på seks personer, som ivaretar driften av Troll forskningsstasjon. Overvintringsteamet er organisert under instituttets operasjons- og logistikkavdeling.

 

Arbeidsoppgaver

Elektrikerens hovedoppgaver er drift og vedlikehold av kraftstasjonen som leverer strøm til stasjonsbygningen og annen infrastruktur, samt drift og vedlikehold av det øvrige elektriske anlegget inkludert UPS, instrumentpark og fryseanlegg.

En av stillingene i overvintringsteamet vil bli gitt ansvaret som teamleder. Dette vil innebære operativ samordning, administrative oppgaver, samt rapportering/oppfølging mot operasjons- og logistikkavdelingen i Tromsø.

 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves fagbrev for energimontør gruppe H, evt. bygningselektriker gruppe L og allsidig praksis som elektriker. Tilsetting forutsetter at kandidaten kan sikkerhetsklareres.

Det kreves god fysisk og psykisk helse. De som innkalles til intervju vil på forhånd bli bedt om å fylle ut en egenerklæring om helse. Søker må i tillegg ha fullstendig godkjente helseattester, samt bestått feltkurs iht. Norsk Polarinstitutts retningslinjer før inngått arbeidsavtale anses som gyldig.

Det vil bli lagt stor vekt på søkernes personlige egenskaper og egnethet for overvintring i Antarktis. Vi søker allsidige og kreative personer, som evner å finne gode løsninger i et krevende og utfordrende arbeidsmiljø.

Dokumenterte ferdigheter innen flere av de andre utlyste fagområdene er en fordel. For alle stillingene er det ønskelig med kvalifikasjoner innenfor områdene bre/alpint, førstehjelp, sikkerhetskurs, røykdykkerkurs, IKT, tele-/radiokommunikasjon, sertifikat for lastebilkran (G8) og maskinførerbevis (M2, M4, M20).

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Det er også ønskelig at kandidatene behersker engelsk.

 

Øvrige opplysninger

Stillingen avlønnes etter statens lønnsregulativ i kode 1084 avdelingsingeniør, og i samsvar med instituttets lønnspolitikk.

Det er utarbeidet lokal særavtale om godtgjørelse mv. ved overvintring i Antarktis. Godtgjørelsen kommer i tillegg til lønnen og er f.t. totalt på ca. kr 22 000,00 pr måned i vintersesong. For sommersesongen, som utgjør ca. 4 måneder av perioden, gjelder egne satser. Arbeidstiden i sommersesongen er satt til 12 timer pr døgn. Det er fri kost og losji under oppholdet, som medfører fordelsbeskatning. Skatt og folketrygdavgift i Antarktis er f.t. 16,2 %.

Overvintringsperioden på Troll er ca. 13 måneder. Det vil i tillegg gjennomføres pålagt kursaktivitet og opplæring fra og med september til avreise fra Norge, som vil bli i ultimo oktober/primo november 2018, med retur i desember 2019.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdannings-, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

Søknad

Spørsmål om stillingen kan rettes til driftsleder for Troll Mats-Ola Finn, mats.ola.finn@npolar.no, tlf. 77 75 06 77, mobil 976 47 795, eller seksjonsleder Jon Hugo Strømseng, jon.hugo.stromseng@npolar.no, tlf. 77 75 06 72, mobil 901 10 088.

Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, CV, kopi av vitnemål og attester, samt navn på minst tre referanser sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg registreres sammen med søknaden i jobbnorge.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter utarbeides det offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

Kontaktpersoner

Jon Hugo Strømseng
Seksjonsleder
Telefonnummer: (+47) 77 75 06 72
Mats-Ola Finn
Driftsleder for Troll
Telefonnummer: (+47) 77 75 02 78

Hvem er Norsk Polarinstitutt?

Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. Polarinstituttet er underlagt Klima- og miljødepartementet og har ca. 160 ansatte i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis. For mer informasjon, se www.npolar.no.