Elektrikar, Ål

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med utvikling og kontroll av Bane NOR sitt anlegg? 

På Ål er det ledig ei stilling som elektrikar.

Stillinga er underlagt faggruppeleiar elkraft Bergensbanen øst.

 

Arbeidsoppgaver

 • dagleg drift og vedlikehald av lågspenningsinstallasjonar
 • feilretting på eksisterande lågspenningsanlegg
 • bidra til forbetringsarbeid for å oppnå økt tilgjengelegheit i anlegga
 • kvalitetskontroll av lågspenningsinstallasjonar, herunder sporvekselvarme, arealbelysning, bygningsinstallasjonar, varmekabelanlegg og togvarme til togmateriell
 • utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider overfor installatør
 • utarbeide sikker jobbanalyse for utførelse av arbeider
 • delta i beredskapsvakt etter behov
 • til eikvar tid delegerte oppgåver gitt av næraste leiar

Det må påreknast noko reising, samt turnusarbeid når arbeidet tilseier det. Søkjarar må være villig til å delta i andre drifts- og vedlikehaldsoppdrag etter behov.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev elektrikar (gruppe L)
 • erfaring frå installasjons- og vedlikehaldsarbeid knytt til lågspenningsanlegg er ønskjeleg
 • godkjent som hovudsikkerhetsvakt ved arbeid i og nære spor, eller kan godkjennast etter eventuell tilsetting. Arbeidspsykologisk test må vere bestått før tilsetting.
 • god kjennskap til bruk av data som arbeidsverktøy
 • førarkort klasse BE
 • kjennskap til HMS
 • tilfredstillande norskkunnskapar

Det vert stilt helsekrav til blant anna syn, fargesyn og høyrsel. Helseundersøkinga vert gjennomført i samband med eventuell tilsetting.

 

Personlige egenskaper

Vi ser etter ein omgjengelig person som har interesse for og eigenskapar innan fagområdet. Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk. Du er selvstendig og strukturert. Det vert lagt vekt på forståing for, og tverrfagleg samarbeid med andre faggrupper. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt vilje til å halde deg fagleg oppdatert.

Vi legg vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske retningslinjer, og våre verdiar som er open, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • eit godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljø
 • forsikring- og pensjonsordning
 • personalbillett på NSB sine tog

Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngi dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentliggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista. Du vert varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert teke til følgje.

Kontaktpersoner

Oddgeir Stolen
Telefonnummer: Mob. 916 50 131

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere stillingerSe videopresentasjon