Ekstrahjelp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter en student som kan bistå avdelingsleder med kommunikasjons og informasjonsarbeid. I stillingen vil du få erfaring med Statnett som er en spennende og fremtidsrettet arbeidsgiver. Du vil i tillegg få muligheten til å lære om ledelsesprosesser i selskapet. Avhengig av hvilken profil du har, kan du også få anledning til å utvikle din kompetanse innen avdelingens fagområder. Det forventes at du har kapasitet til å jobbe inntil 8 timer i uken og være tilgjengelig i vår kjernetid som er mellom 9-15.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdeling Kvalitet og prosjektadministrasjon i divisjon Bygg og anlegg (B&A). 

Avdelingen Kvalitet og prosjektadministrasjon er kompetansesenteret for kvalitetsledelse, dokumenthåndtering, informasjonssikkerhet, risikostyring og kostnadsestimering i nettanleggsprosjekter, og vi står i front for en sunn forbedringskultur i Statnett. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle beste praksis, digitalisere arbeidsprosesser og profilere internt og eksternt for å øke kompetansen om våre fagområder.

B&A sin hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Videre har divisjonen en gruppe som utfører beredskapsoppdrag ved feil på ledninger.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Du vil jobbe tett sammen med avdelingslederen i å utforme og profesjonalisere informasjonsmateriell, aktivt ta i bruk digitale kommunikasjonskanaler og ved behov bistå med ledelsesstøtte på annet forfallende arbeid.

 • Utforme og videreutvikle avdelingens arbeidsrom på SharePoint
 • Utforme og profesjonalisere informasjon på PowerPoint
 • Bistå med ledelsesstøtte
 • Bistå med forbedringsarbeid og/eller andre leveranser basert på kompetanse

 

Kvalifikasjoner

 • 1. eller 2. års student
 • Mestrer å jobbe effektivt på MS Office programvarer, spesielt Excel og PowerPoint
 • Mestrer eller er raskt i stand til å lære seg SharePoint
 • Må være i stand til å jobbe systematisk, effektivt sortere og presentere informasjon
 • Må være i stand til å jobbe selvstendig og levere på avtalte tidsfrister                                                      

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og handlingsorientert
 • Har interesse for å lære nye ting og utvikle seg gjennom arbeidsoppgavene
 • Utadvendt og samarbeidsorientert

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder, Ramnath Falch Ambathy, mobil tlf.nr. 908 88 414. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

 

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet

Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger