Eigedomssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

  • Ha ansvar for dialog og møter med kundar og brukarar i eigen portefølje
  • Ha innsikt i behovet til kunden
  • Inngå, følgje opp og reforhandle leigekontraktar og tillegg til kontraktar
  • Ivareta ansvar som eigar overfor offentlige styresmakter på alle krav i lov og forskrift
  • Prioritere vedlikehald innanfor eiga portefølje
  • Utvikling av den enkelte eigedom i samarbeid med andre som tek avgjerd internt og eksternt
  • Erfaringsoverføring til byggeprosjekt om spørsmål knytta til kontrakt og kundespesifikke forhold

Ønskede kvalifikasjoner

  • Utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensera for krav til utdanningsnivå
  • Erfaring med forvaltning av eigedom og husleigekontraktar
  • Erfaring frå kundedialog og kundeoppfølging

Personlige egenskaper

  • Orientert mot kunde og forretning
  • Evne til å tenkje strategisk og langsiktig
  • God evne til munnleg og skriftleg framstilling
  • Gode til å samarbeide og evne til å lede og drive prosessar
  • Forståing for økonomi

Vi tilbyr

  • Godt arbeidsmiljø, overtidsbetaling, god pensjons
  • og forsikringsordning, fleksitid og støtteordningar for trening.
  • Stillinga vert løna frå kr 650 000,
  • til 750 000,-, Løn er avhengig av kvalifikasjonar. For spesielt kvalifiserte kandidatar kan høgare løn vurderast.
  • Frå lønnen vert det trekt 2% til Statens Pensjonskasse

Kontaktpersoner

Magnus Hallaråker
sektordirektør
Telefonnummer: (+47) 480 89 322

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger