Vi søker prosjektsjef med forretningssans og sterke samarbeidsegenskaper

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Målet med eiendomsutviklingen er å skape gode kollektivknutepunkt som kan bidra til inntjening for Bane NOR konsernet. Vi er miljøbevisste, og er stolte av at vi var først ute i Norge med energiklasse A i næringsbygg, BREEAM-NOR Excellent i næringsbygg, og nå en av de første med BREEAM-NOR for boliger. Arealformålene i avdelingen, som består av ca. 20 engasjerte kollegaer, spenner fra bolig, hotell, kontor, handel og logistikkbygg til formålsbygg med jernbanekarakter.

Som prosjektsjef vil du være prosjektansvarlig og byggherrerepresentant ovenfor entreprenører, rådgivere og myndigheter. Mange av våre prosjekter utvikles i egen regi, i tillegg utøves eiendomsutviklingen med samarbeidspartnere i single-purpose selskaper. For å lykkes i stillingen må du være kundeorientert, kommersielt anlagt og en utpreget lagspiller. Din væremåte bidrar til å skape gode samarbeidsrelasjoner. Du er tillitsvekkende, overbevisende og kommunisere godt med alle nivåer. Du har sterk gjennomføringsevne og vil skape forretningsmessige resultater.

Stillingen vil være tilknyttet vårt kontor i Skien. I hovedsak vil prosjektene være i Vestfold/Telemark-området. Stillingen rapporterer til prosjektdirektør.

Arbeidsoppgaver
 • Planarbeid, kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter
 • Koordinere prosesser fra utvikling til investeringsbeslutning i samspill med andre interne ressurser
 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet, fremdrift og SHA i alle prosjektets faser
 • Ansvarlig for gjennomføring av byggeprosjekter
Ønskede kvalifikasjoner
 • Du bør ha høyere relevant utdanning og solid erfaring fra prosjektledelse.
 • Relevante erfaringsområder kan være eiendomsutvikling fra byggherresiden, prosjektledelse og økonomistyring av utviklingsprosjekter, prosjektledelse fra eiendomsprosjekter generelt, eller en kombinasjon av alt dette.
 • God kompetanse innen eiendomsutvikling
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Du må kunne jobbe selvstendig, være utholdende og ekstremt løsningsorientert
 • Du har god markedsforståelse med godt blikk for de kommersielt gode løsningene
 • Du er teamorientert og har meget god evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner og bygge nettverk eksternt og internt
 • Du har sterk gjennomføringsevne og systematisk arbeidsstil
Vi tilbyr
 • En spennede stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert miljø
 • En hverdag med utfordrende, komplekse og sentrumsnære eiendomsutviklingsprosjekter - der resultatet av ditt arbeid vil bety noe for mange mennesker
 • Eiendoms- og byutvikling med samfunnsmessig betydning, stor grad av frihet under ansvar og konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.
 • Pt. personalbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Tron Skarpenes
Telefonnummer: +47 932 51 103

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon