Eiendomssjef/rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen inngår i seksjon for sektor utenlandseiendommer. Seksjonen har ansvar for de utenriksstasjoner som Statsbygg eier og forvalter på vegne av Utenriksdepartementet. Seksjonen har tolv stillinger og medarbeider med bred kompetanse og erfaring. Den som får stillingen må være inneforstått med at stillingen innebærer utstrakt reisevirksomhet knyttet til egen eiendomsportefølje og prosjekter. For tiden er det behov for en person som skal ha ansvar for Statsbyggs eiendommer i Afrika. 

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte eiendommene i egen portefølje
  Inngå, følge opp og reforhandle leiekontrakter
  Ivareta ansvar som eier overfor offentlige myndigheter på alle krav i lov og forskrifter
  Rådgiver i større bygge

 • og rehabiliteringsprosjekter med særlig fokus på kontraktarbeid, anskaffelser og etterlevelse av Statsbyggs regelverk.
  Oppfølging av hjemmelsdokumenter, husleiekontrakter, tegninger og FDV-dokumentasjon
  Bidra til vedlikehold og oppfølging av interne rutiner og prosedyrer, samt rammeverk for
 • risikovurdering knyttet til oppfølging av seriøsitet, antikorrupsjon og
 • leverandøroppfølging innenfor seksjonens område

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå, for eksempel med økonomi, juss, ingeniørfag
  Erfaring fra eiendomsforvaltning evt. leverandør/kundedialog og -oppfølging
  Minimum to års relevant internasjonal arbeidserfaring
  God risikoforståelse og erfaring fra risikoanalyser
  Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  Erfaring innen offentlige anskaffelser og ulike kontraktsformer
  Stillingen krever sikkerhetsklaring og autorisasjon på nivå konfidensielt

Personlige egenskaper

 • Resultat

 • og løsningsorientert
  Robust, selvstendig og fleksibel
  Godt humør, serviceinnstilt og utadvendt
  Tydelig kommunikasjon og gode samarbeidsevner

   

Vi tilbyr

 • Store og små utfordringer innenfor eiendomsforvaltning og prosjektledelse i hele verden
  En selvstendig og ansvarsfull rolle for en av Norges mest profesjonelle byggherrer og eiendomsforvaltere
  Et sterkt og bredt  fagmiljø både innenfor eiendomsforvaltning og prosjektledelse
  Faglig og personlige utviklingsmuligheter
  Vi kan tilby et hyggelig og fleksibelt arbeidsmiljø
  Sentral beliggenhet i Byporten ved Oslo S
  Stillingen lønnes i fra kr. 550 000 – kr. 700 000 avhengig av kvalifikasjoner, for spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
  Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons
 • og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Håvard Zachariassen
assisterende eiendomsdirektør
Telefonnummer: 91824229
Johanne Melø
sektordirektør
Telefonnummer: 908 78 900

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger