Eiendomssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning i Statsbygg har nå en ledig stilling som eiendomssjef. Avdelingen har ansvar for den daglige og strategiske eiendomsforvaltningen i Statsbygg, herunder oppfølgingen av leiekontrakter og kunder, utvikling av eiendom og sektoranalyser i porteføljen. Stillingen vil høre til i Universitets- og høgskolesektoren og vil ha en porteføljeansvar for sektorens eiendommer på Vestlandet;  Universitetet i Stavanger (UiS), Høyskolen for Vestlandet (HVL), Norges handelshøyskole (NHH), Kunst og designhøyskolen (v/UiB) samt Statped (Eikelund).  Arbeidssted vil være på Statsbyggs kontor i Bergen, eventuelt ved Statsbyggs kontor i Stavanger v/UiS.  Stillingen rapporterer til sektordirektør som har kontor i Trondheim.Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler med en veldig spennende og variert portefølje. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og har fokus på digitalisering, innovasjon og miljø. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for dialog og møter med kunder og brukere i egen portefølje, samt ha innsikt i kundens behov
 • Inngå, følge opp og reforhandle leiekontrakter og tilleggskontrakter, herunder husleieberegninger
 • Ivareta ansvar som eier overfor offentlige myndigheter på alle lov- og forskriftskrav
 • Samarbeide med Drifts- og vedlikeholdsavdelingen om overordnet prioritering av vedlikeholdstiltak
 • Utvikling av den enkelte eiendom i samarbeid med beslutningstakere internt og eksternt
 • Erfaringsoverføring til byggeprosjekter om kontraktsmessige og kundespesifikke forhold
 • Øvrige oppgaver kan bli tillagt stillingen
 • En del reisevirksomhet må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning og forvaltning av husleiekontrakter
 • Erfaring fra kundedialog og kundeoppfølging
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God økonomiforståelse

Personlige egenskaper

 • Kunde- og forretningsorientering
 • Evne til å tenke strategisk og langsiktig
 • Evne til å lede og drive prosesser
 • Pådriver og god til å arbeide selvstendig og effektivt
 • Gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingen lønnes fra kr 675 000,- til 800 000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse

Kontaktpersoner

Kjetil Lehn
sektordirektør
Telefonnummer: 970 21 294
Svein Erik Hammer
seniorrådgiver HR
Telefonnummer: 971 78 075

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger