Eiendomssjef sektor Utland

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning i Statsbygg har nå en ledig stilling som eiendomssjef.Avdelingen har ansvar for den daglige og strategiske eiendomsforvaltningen i Statsbygg, herunderoppfølgingen av leiekontrakter og kunder, utvikling av eiendom og sektoranalyser i porteføljen. Stillingenvil høre til sektor Utland. Arbeidssted vil være på Statsbyggs hovedkontor i Oslo, og stillingenrapporterer til sektordirektør.

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter ogeiendomsutvikler med en veldig spennende og variert portefølje. Statsbygg skal tenke og handlelangsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhetsom ser kundenes behov i dag og i framtiden, og har fokus på digitalisering, innovasjon og miljø. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for dialog og møter med kunder og brukere i egen portefølje, samt ha innsikt i kundens behov
 • Inngå, følge opp og reforhandle leiekontrakter og tilleggskontrakter, herunder husleieberegninger
 • Ivareta ansvar som eier overfor offentlige myndigheter på alle lov- og forskriftskrav
 • Samarbeide med Drifts- og vedlikeholdsavdelingen om overordnet prioritering av vedlikeholdstiltak
 • Utvikling av den enkelte eiendom i samarbeid med beslutningstakere internt og eksternt 
 • Erfaringsoverføring til byggeprosjekter om kontraktsmessige og kundespesifikke forhold
 • Øvrige oppgaver kan bli tillagt stillingen
 • En del reisevirksomhet må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå, eksempelvis innenfor rettsvitenskap
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning og forvaltning av husleiekontrakter
 • Erfaring fra kundedialog og kundeoppfølging
 • Den rette kandidaten har relevant internasjonal arbeidserfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God økonomiforståelse
 • Vedkommende som ansettes må kunne oppnå autorisasjon og sikkerhetsklarering til nivå "Konfidensiell"

Personlige egenskaper

 • Kunde- og forretningsorientering
 • Evne til å tenke strategisk og langsiktig
 • Evne til å lede og drive prosesser
 • Pådriver og god til å arbeide selvstendig og effektivt
 • Gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et et viktigsamfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingen lønnes fra kr 675 000,- til 800 000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse

Kontaktpersoner

Johanne Melø
sektordirektør
Telefonnummer: 908 78 900
Synnøve Frafjord
prosjekteier
Telefonnummer: 997 26 462

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger