Eiendomssjef, Nome Kommune

Stillingsbeskrivelse

Kort om stillingen

Vi har ledig 100% stilling som eiendomssjef.

Beskrivelse av arbeidsstedet

Etat for Samfunnsutvikling er organisert med fire avdelinger: Eiendom, kommunalteknikk, kultur-fritid og folkehelse og arealforvaltning. I eiendomsavdelingen er det 12 vaktmestere/håndverkere og 20 renholdere pluss stabsfunksjon. Eiendomsavdelingen har ansvar for utbygging, drift, forvaltning og vedlikehold av kommunens bygg og eiendommer. Kommunen har en bygningsmasse på ca. 75 000 m2. Nome kommune har i tillegg to boligstiftelser og Nome Investeringsselskap som har sitt virke innenfor utvikling av næringseiendommer i kommunen.

Ansvarsområder

Eiendomssjefen er ansvarlig leder for eiendomsavdelingen og har et helhetlig ansvar for drift og utvikling innenfor egen virksomhet for områdene renhold, vaktmestertjenester, håndverkertjenester, Enøk og ventilasjon, eiendommen Dagsrud, kommunale utleieboliger, formålsbygg og park - og friområder.

Det er et mål at eiendomssjefen skal jobbe for;

 • En best mulig tjenesteproduksjon
 • God brukertilfredshet
 • Høy medarbeidertilfredshet
 • Et godt omdømme
 • Utvikling av eget ansvarsområde og egne medarbeidere

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og kvalitetssikre effektiv drift/vedlikehold
 • Kontinuerlig ajourhold og gjennomføring av vedlikeholdsplaner for bygninger og tilhørende anlegg
 • Personalansvar
 • Budsjett og regnskapsrapportering
 • Ivareta myndighetskrav og pålegg innenfor ansvarsområdet
 • Saksbehandling og iverksettelse av politiske vedtak innen fagområdet
 • Byggherrerollen ved utbygging i kommunal regi
 • Kvalitetsutvikling, kvalitetssikring og internkontroll innenfor ansvarsområdet

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdannelse, minimum en bachelor grad, med erfaring fra en eller flere av fagområdene.
 • Relevant arbeidserfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for krav til høyere utdanning.
 • Du bør ha en bred arbeidserfaring og gjerne ha fungert som leder innenfor fagområdet.
 • Må ha førerkort.

Vår nye eiendomssjef har også gjerne disse egenskapene;

 • Evne til å spre arbeidsglede
 • God helhetsforståelse
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • En tydelig leder som evner å oppnå resultater gjennom sine ansatte
 • Evne til å styre etter mål og politiske vedtak
 • Høyt fokus på internkontroll
 • Utviklingsorientert og nytenkende
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Vi kan tilby

 • Gode pensjonsordninger
 • Trivelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Utfordrende stilling i en organisasjon i endring
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale

Annet

 • Vilkår for stillingen følger av lov og avtaler som gjelder til enhver tid. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med intervjuet.

Offentliggjøring

 • Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25).

Slik søker du

Vi anbefaler å ha skrevet søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du lime (kopiere) inn teksten i søknaden. Når du begynner å registrere søknaden må du ferdigstille, det er ikke mulig å mellomlagre søknaden.

Når du begynner å registrere søknaden må du ferdigstille, det er ikke mulig å mellomlagre søknaden. Søk på den aktuelle stillingen ved å klikke på "linken" og gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet. Hvis du har huket av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Kontaktpersoner

Eva Rismo
Ass.rådmann/Etatsjef for Samfunnsutvikling
Telefonnummer: 91719054
Mobil: 35946320

Hvem er Nome Kommune?

Kanalkommunen Nome ligger i Midt-Telemark. Kommunen har ca. 6600 innbyggere med ett areal på 434 km². Kommunen har full barnehagedekning, ledige boligtomter, videregående skoler og kort veg til Universitetet i Sørøst-Norge (Bø, Porsgrunn og Notodden). Nome har 2 tettsteder Ulefoss og Lunde.