Eiendomsforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Eiendom er Bane NORs egen eiendomsaktør. Divisjonen eier, forvalter og drifter all jernbaneeiendom i Norge og er landets ledende knutepunktutvikler og en viktig aktør innen by- og stedsutvikling. Divisjonens virksomhet er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Bane NOR Eiendom består av ca. 200 medarbeidere som utgjør et profesjonelt og helhetlig eiendomsmiljø. De fleste medarbeiderne har sitt arbeidssted i Oslo. I tillegg har divisjonen regionskontor i Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Skien og Bergen og lokale medarbeidere på stasjoner og verksteder rundt om i landet.

Vi søker nå en Eiendomsforvalter til avdelingen Driftseiendom. Avdelingen har ansvar for en spennende og variert eiendomsportefølje bestående av all eiendom Bane NOR disponerer, med unntak av stasjonsområder innenfor et geografisk avgrenset område. Porteføljen er svært variert hva gjelder type eiendom, leietakere, prosjekter mm.

Forvalteren vil jobbe tett med eiendomssjef, arealforvalter og andre funksjoner i avdelingen. Dette innebærer bl.a. oppfølging av leiekontrakter og leietakere, økonomisk oppfølging av eiendommene samt rapportering. Stillingen rapporterer til regionsleder.

Den vi søker kan ha økonomisk og/eller teknisk utdanning og må ha utpreget økonomisk forståelse. Vi ser etter deg som har erfaring fra eiendomsforvaltning eller annen relevant virksomhet. Nyutdannede kan også søke. God forretningsforståelse kombinert med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er viktig. Rett kandidat er en rutinert bruker av MS-Office og er komfortabel med å bruke IT-systemer for å løse sine oppgaver.

Teamorientering og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt er viktig. Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at man kan prioritere og styre ressursbruken sin på en effektiv måte. Vi ser for oss at rett kandidat har god gjennomføringsevne og er løsningsorientert og fleksibel.

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av leietakere og porteføljens eiendommer
 • Forvaltning av leiekontrakter
 • Avregning mot leietakere
 • Budsjettering
 • Bindeledd mellom driftsapparat, eiendom og leietaker
 • Økonomisk analyse
 • Bistå i rapportering
 • Delta i prosjekter
 • Optimalisere og effektivisere, sette ting i system
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant erfaring fra lignede stilling og god økonomisk forståelse
 • Økonomisk og eller teknisk utdannelse
 • Fordel med gode kjennskap til MS-Office, Lydia og Axapta
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Serviceminded, strukturert og selvstendig
 • Kreativ, innovativ og målrettet
 • Selvgående
 • Relasjonsbygger
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Vi kan tilby et profesjonelt, uformelt og engasjert miljø med konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.

Kontaktpersoner

Jan Lutterloh
Telefonnummer: (+47) 91672870
Tine Wenner
E-postadresse: tine.wenner@banenor.no
Telefonnummer: (+47) 92082441

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon