Eiendomsavtaleforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FDV har ca. 200 medarbeidere fordelt på flere steder i Norge med de største lokasjonene i Trondheim og Oslo. FDV har fire avdelinger og stillingene plasseres i avdelingen Systemforvaltning, seksjonen for Analyse, forvaltning og vedlikehold Tele.

Seksjonen har ansvar for å forvalte kapasiteten i radiomaster og tekniske hytter/rom. Inkludert i disse er oppgaven med å fremforhandle og forvalte avtalene med grunneiere, vegeiere og eiere av bygninger. Samarbeid med radioplanleggere og annet teknisk personell, som jobber med elektroniske kommunikasjonssystemer er avgjørende for å løse oppgavene.

Bane NOR er en av flere mobiloperatører i Norge og har eget mobilt radionett (GSM-R) for kommunikasjon til tog og vedlikeholdspersonale.

 

Arbeidsoppgaver

 • forhandle, inngå og forvalte avtaler om leie av eiendommer og veirettigheter i forbindelse med plassering av tekniske rom og master inkludert grunneiendom og bygninger som forvaltes av Bane NOR Eiendom
 • oppfølging av avtaleregister/avtaleforvaltningssystem med tilhørende prosess- og rutinebeskrivelse
 • oppdatere informasjon i elektroniske systemer
 • vedlikeholde dialog med grunn- og veieiere
 • holde oversikt over regler og praksis
 • ha kontakt med relevante offentlige myndigheter, herunder kommunale plan- og bygningsmyndigheter
 • behandle anmodninger om samlokaliseringsavtaler

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen eiendomsfag
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • fordel med erfaring fra site acquisition fagfeltet i den elektroniske kommunikasjonssektoren
 • erfaring med elektroniske saksbehandlings- og dokumentasjonssystemer

 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å forhandle
 • systematisk, strukturert og ryddig
 • nysgjerrig, motivert og fleksibel
 • tverrfaglig nysgjerrighet og gjerne interesse for elektronisk kommunikasjonsteknologi

Den som ansettes i stillingen må kunne sikkerhetsklareres.

 

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i krysningspunktet mellom profesjonell eiendomsforvaltning og de tekniske miljøene hos en operatør av elektroniske kommunikasjonssystemer
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • mulighet til å påvirke et ansvarsområde under oppbygging
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og tverrfaglig miljø
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Jan Gjeraldstveit
Telefonnummer: 91657678

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon