Eiendomsanalytiker

Ved Eiendomsavdelingen er det ledig en fast 100% stilling som Eiendomsanalytiker.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse:

Eiendomsavdelingen ivaretar strategisk eierstyring, forvaltning og utvikling av NTNUs eiendommer og bygningsmasse, herunder plan- og utviklingsoppgaver. I tillegg har avdelingen ansvar for strategisk arealstyring, inkludert all innleie og utleie av arealer.

Bygg og infrastruktur er viktige strategiske virkemiddel for NTNU. Som grunnlag for strategisk styring og utvikling av NTNUs eiendommer og leide arealer er det behov for styringsdata, analyser og utredninger. Stillingen har oppgaver på hele avdelingens arbeidsområde med fokus på følgende: 

Hovedarbeidsoppgaver:

  • Utarbeide analyser og utredninger om arealer, arealbruk, kostnader, utviklingsscenarier mm som grunnlag for styring og utvikling av NTNUs arealer, eiendommer og campusområder.
  • Utarbeide og følge opp utviklingen av sentrale nøkkeltall for styring og utvikling av NTNUs eiendomsfunksjon, arealer og eiendommer.
  • Bidra til at NTNU har god oversikt over styringsinformasjon som arealer, eiendommer, relevante kostnadstall mm.

Eiendomsanalytiker rapporterer til Eiendomssjef. Arbeidssted er i Trondheim.

Kvalifikasjonskrav:

  • Utdanning minimum tilsvarende masternivå innen samfunnsvitenskap, økonomi, eiendomsfag eller ingeniørfag. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
  • God tallforståelse og dokumentert evne til selvstendig analysearbeid
  • God virksomhetsforståelse
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, herunder gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.

Det vil være en fordel med relevant erfaring fra tilsvarende arbeid eller erfaring fra eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. Det legges stor vekt på personlige egenskaper som analytisk og med god helhetsforståelse, initiativrik og utviklingsorientert, åpen og inkluderende, strukturert og å inneha høy arbeidskapasitet.

Lønnsvilkår:

Stillingen lønnes som senioringeniør/seniorrådgiver (kode 1181/1364). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 524 200 til 695 500 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Lindis Burheim
Eiendomssjef NTNU/avdelingsdirektør
E-postadresse: lindis.burheim@ntnu.no

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - knowledge for a better world

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.

NTNU Nanolab is a 700 m2 cleanroom facility opened in 2009 and is a major part of NTNU´s strategic initiative for Nanoscience, Nanotechnology and Functional Materials - NTNU Nano. Since then NTNU NanoLab have developed and currently supports the research of more than 70 faculty at NTNU, 250 annual users with 25.000 user hours, of which 10% stem from industry. The NTNU NanoLab staff includes the director, eight service and process engineers and a head of laboratory. The Faculty of Natural Sciences is the host faculty for the NTNU Nanolab.

Se videopresentasjon