Eiendom søker en erfaren og effektiv rådgiver/prosjektleder bygg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Fagenhet eiendom kan tilby en spennende og utfordende jobb som rådgiver/prosjektleder bygg fra 1. oktober 2017.

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • En raus arbeidsgiverpolitikk
 • Gode ordninger med fleksitid, kantine, parkering og treningsrom
 • Lønn etter avtale
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Om fagenheten

Fagenhet eiendom har som oppgave å forvalte og utvikle den fylkeskommunale bygningsmassen samt å lede større og mindre nybygg-, rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter.

Det er etablert et interkommunalt samarbeid med Lillehammer og Gausdal kommuner innen bygg- og eiendomsforvaltning, og vi samarbeider også med andre aktører i regionen.

Oppland fylkeskommune har et investeringsprogram innen bygg på ca 500 millioner kroner de neste fire årene. Vi står overfor mange spennende oppgaver og utfordringer i tiden som kommer.

 

Om stillingen

 • Prosjektledelse i forbindelse med nybygg, rehabilitering/ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse 
 • Rådgivning/oppfølging innen prosjekter, vedlikehold og driftsrelaterte oppgaver
 • 100 % fast stilling

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse som sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende, fortrinnsvis med fagområde innen bygg/ VVS/ automasjon
 • Erfaring fra prosjekt-/ byggeledelse, prosjektering og/eller utførelse
 • Kunnskap om plan- og bygningsloven, byggherreforskriften og lov om offentlige anskaffelser
 • Kunnskap om internkontroll og vedlikehold av bygg
 • Kjennskap til kontraktstandarder

 

Ønskede egenskaper

 •  Løsningsorientert og fleksibel
 • Kan arbeide selvstendig og i team
 • Strukturert og effektiv
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til nytenkning

 

 Vi ser fram til å motta søknaden din.

Kontaktpersoner

Frode Rønning
Nestleder eiendom
Sigurd Haaland
Eiendomssjef

Hvem er Oppland fylkeskommune?

Oppland fylkeskommune er en stor og mangfoldig organisasjon, og er en av fylkets største kompetansearbeidsplasser med ca. 2000 ansatte.

Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver - drift og utvikling av videregående skoler, fagopplæring i arbeidslivet, voksnes læring, det offentlige tannhelsetilbudet, fylkesvegene og det offentlige kollektivtilbudet gjennom Opplandstrafikk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenfor kultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Partnerskap og dialog er sentrale samhandlings- og arbeidsformer.Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.