EBE Byggtekniskavdeling sentralt, Bergen kommune

Gruppeleder/Byggforvalter

Stillingsbeskrivelse

Etat for bygg og eiendom er en av Vestlandets største bygg- og eiendomsforvaltere med ca 1,1 mill. kvm eiendomsmasse. Etaten består av 370 ansatte som forvalter, drifter og vedlikeholder bygg- og eiendomsmassen.Etaten er sertifiseret etter kvalitetssystemene ISO 9001 og 14001.

Byggteknisk avdeling har det totale forvaltningsansvaret for kommunale eiendommer, inkludert uteområder. Avdelingen består av 40 personer, hvor 19 er byggforvaltere med bred og variert kompetanse. Gruppeleder skal lede tre byggforvaltere med vedlikeholdsansvar for helsebygg på til sammen 200 000 kvm, og vil også ha ansvar for egen portefølje av helsebygg. Arbeidsoppgavene vil fordele seg med ca 50/50 mellomrollen som gruppeleder og byggforvalter. Gruppelederen rapporterer til leder for Byggteknisk avdeling.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjett- og økonomiansvar for helsebygg
 • Utarbeide strategiske planer for bygningsmassen og delta i større eller mindre prosjekter etter behov
 • Følge opp vedlikeholds- og investeringsplaner
 • Fag- og personalansvar for byggforvalterne i gruppen
 • Delta på ledermøter og andre møter i etaten
 • Bidra til god samhandling og kommunikasjon
 • Bidra til aktiv deltakelse i byggeprosjekter
 • HMS ansvar for gruppens bygg og prosjekter
 • Følge opp produktkvaliteten

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innen relevante fagområder, fortrinnsvis bygg, eiendom og bygningstekniske fag.
 • Relevant fagbrev i tillegg til minimum 10 års relevant erfaring innen bygg, eiendom og bygningstekniske fag kan vurderes.
 • God forståelse for bygg og vedlikehold, samt eiendomsforvaltning
 • Gode datakunnskaper
 • Erfaring med FDV-verktøy er en fordel
 • Ledererfaring og gode lederegenskaper vektlegges
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Utdanning fra utlandet må ha godkjenning av NOKUT
 • Personlige egenskaper

Vi søker en person som har evne til å ta initiativ og ansvar. Du vekker tillit og bidrar til et godt arbeidsmiljø og er opptatt av godt samarbeid internt i Etat for bygg og eiendom og mot andre kommunale og eksterne aktører. Du trives i et hektisk miljø med et bredt spekter av arbeidsoppgaver og har å evnen til å tenke nytt og bidra til forbedring av prosesser.

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø med dyktige og trivelige medarbeidere
 • Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Faglig og personlig utvikling

Kontaktpersoner

Harald Blytt
Leder Byggteknisk avdeling
Telefonnummer: (+47) 945 07 817

Hvem er Bergen kommune?

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.