E18 og E134 gjennom Follo, store utfordringer - spennende byggelederstillinger i Statens vegvesen

Byggeledere

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen har ressurser og gjennomføringskraft - nå trenger vi din kunnskap og ditt pågangsmot!

Vi søker etter 3 byggeledere som ønsker å ta utfordringen!

E134 med nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen

Statens vegvesen skal endelig i gang med E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Dette er stas og nå trenger vi DEG som er en erfaren byggeleder til jobben.

Vi søker nå etter en motivert kollega som vil gjøre en viktig jobb for samfunnet. Du må ha erfaring fra ledelse av store veg- og tunnelentrepriser. Prosjektet har vedtatte reguleringsplaner og byggestart er planlagt til 2022.

I stillingen som byggeleder vil du sammen med resten av prosjektledelsen ha ansvaret for gjennomføring av prosjektet, der ditt spesielle ansvarsområde vil være hovedentreprisen for anleggsarbeidene mellom Vassum og Verpen. Det er planlagt med en totalentreprise som omfatter alle arbeidene. Parsellen er ca. 14 km og omfatter bl. a. bygging av nytt tunnelløp i Oslofjord, Frogn og Vassum-tunnelen. Mye av jobben vil være tunnelarbeider, men også større betongkonstruksjoner i tillegg til veg i dagen.

Oppgavene dine vil bl. a. være:

 • Planlegge og tilrettelegge for bygging
 • Planlegge og gjennomføre anskaffelse av entreprenør
 • Følge opp entreprenøren i gjennomføringsfasen
 • Ivaretagelse av SHA og ytre miljø
 • Lede tekniske byggeledere og kontrollingeniører
 • Identifisere usikkerhet og mulighet, vurdere konsekvens og foreslå tiltak
 • Økonomistyring

Kvalifikasjonskrav til stillingen som Byggelder E134 – nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen

 • du bør ha eksamen på bachelornivå fra universitet eller høyskole med relevante fagkombinasjoner
 • du må ha erfaring fra ledelse av store veg- og tunnelentrepriser eller tilsvarende store samferdselsprosjekter

Siste etappe av E18 mot Sverige

Statens vegvesen skal også i gang med siste etappe av E18 mellom Vinterbro og Ørje slik at det blir ny E18 hele vegen fra Sverige.

Etappen Vinterbro-Retvet. Strekningen deles i 2 entrepriser: Vinterbro – Holstad og Holstad – Retvet. Prosjektet har vedtatte reguleringsplaner og byggestart er planlagt til 2022. De forberedende arbeidene er allerede i gang

Byggeleder – entreprise E18 Vinterbro - Holstad

I stillingen som byggeleder vil du sammen med resten av prosjektledelsen ha ansvaret for gjennomføring av prosjektet, der ditt spesielle ansvarsområde vil være byggingen av strekningen mellom Vinterbro og Holstad. Parsellen er ca. 6,1 km og omfatter bl. a. ombygging av Vinterbrokrysset, Nygårdskrysset og nytt Holstadkryss. Det er planlagt med en totalentreprise som omfatter alle arbeidene.

Oppgavene dine vil bl. a. være:

 • Planlegge og tilrettelegge for bygging
 • Planlegge og gjennomføre anskaffelse av entreprenør
 • Følge opp entreprenøren i gjennomføringsfasen
 • Ivaretagelse av SHA og ytre miljø
 • Lede tekniske byggeledere og kontrollingeniører
 • Identifisere usikkerhet og mulighet, vurdere konsekvens og foreslå tiltak
 • Økonomistyring

Kvalifikasjonskrav til stillingen som Byggeleder – entreprise E18 Vinterbro - Holstad

 • du bør ha eksamen på bachelornivå fra universitet eller høyskole med relevante fagkombinasjoner
 • du må ha erfaring fra ledelse av store veg- og tunnelentrepriser eller tilsvarende store samferdselsprosjekter

Byggeleder – støytiltak

I forbindelse med utbyggingen er det mer enn 200 eiendommer der det skal vurderes og iverksettes ulike tiltak for å redusere støyplager fra det nye veganlegget.

Oppgavene dine vil bl. a. være:

 • Følge opp prosjektering
 • Planlegge og tilrettelegge for gjennomføring av tiltak
 • Planlegge og gjennomføre anskaffelse av entreprenør
 • Følge opp entreprenøren i gjennomføringsfasen
 • Ivaretagelse av SHA og ytre miljø
 • Lede kontrollingeniører
 • Identifisere usikkerhet og mulighet, vurdere konsekvens og foreslå tiltak
 • Økonomistyring

Kvalifikasjonskrav til stillingen som Byggeleder - støytiltak

 • du bør ha eksamen på bachelornivå fra universitet eller høyskole med relevante fagkombinasjoner
 • du må ha erfaring fra tilsvarende arbeider

For alle stillingene gjelder

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Det blir lagt vekt på at den som blir tilsatt har de rette personlige egenskapene og er egnet for stillingen. Det kreves gode norskkunnskaper i stillingen.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • selv om arbeidsmengden kan være stor, vil vi at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte, og du får tilgang på mange goder som er viktig for den livssituasjonen du er i
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i nye og lyse lokaler ved Nygårdskrysset i Ås kommune
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Har du spørsmål om stillingene kontakt gjerne:

Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl, mobil 97 13 83 86, e-post annegn@vegvesen.no

Delprosjektleder E134 Vibeke Malvik, tlf. , e-post vibeke.malvik@vegvesen.no

Delprosjektleder E18 Mary-Ann Breisnes, tlf. , e-post mary-ann.breisnes@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger