Dyktig backend-utvikler søkes til Ceres

Stillingsbeskrivelse

Saksbehandlingen i SPK har høy grad av automatisering. Vi løser 75 prosent av alle steg i saksbehandlingen maskinelt i dag. I løpet av de kommende årene skal vi implementere regler for å samordne folketrygd og offentlig tjenestepensjon i tillegg til at vi får et helt nytt pensjonsregelverk for offentlig tjenestepensjon - som er den største endringen vi står overfor på nesten 100 år.

Vi har et stort og lite fagmiljø for systemutvikling: Stort nok til at vi har interessante utfordringer og mulighet til å stadig lære nye ting eller å flytte på oss innad i organisasjonen; lite nok til at din mening påvirker teknologivalg og hvordan vi jobber. I dag er vi cirka 70 utviklere og arkitekter som skriver kode, og vi ønsker flere med på laget!

Stillingens ansvar og hovedarbeidsoppgaver

I utviklingsteamet Ceres jobber vi med pensjonsvedtak og ny offentlig tjenestepensjon, og vi ser for oss at du blir en del av vårt team slik at vi sammen kan implementere nye samordningsregler som ble vedtatt av Stortinget for ikke så lenge siden. Teamet leverer tjenester og data til både våre rundt 1 million medlemmer, vårt kundesenter og våre saksbehandlere. Vi trenger deg som er en rasende god backend-utvikler og som liker å ha et ord med i laget. Du vil jobbe med analyse, løsningsbeskrivelse, koding, testing og følge opp hvordan løsningen fungerer i produksjonsmiljøet, både teknisk og funksjonelt.

Vi søker deg som evner å omsette domeneforståelse i velfungerende, forståelig kode. Du er interessert i arkitektur, programmeringsspråk, rammeverk og teknologi, ønsker å påvirke hva vi skal benytte fremover og velger løsninger som understøtter faktiske behov. Du ser på testing og å forenkle produksjonssetting som en naturlig del av en utviklers oppgaver.

Raskt fra behov til produksjon

Hos oss utføres all utvikling i tverrfaglige team bestående av utviklere, arkitekter, driftere. Kollegaer fra forretningssiden, som er spesialister på regelverket, er en fast del av teamet. Teamet sitter sammen og gjør all utvikling, og vi er også ansvarlige for å forvalte løsningene, slik at vi følger kodebasen vår over tid. Våre utviklingsteam organiserer seg selv, og det legges vekt at vi skal bli enda mer selvforsynte.

Smidig står sterkt i vår organisasjon, og vi er opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi har kommet et stykke på vei med devops, og vi passer i stor grad selv på løsningene i produksjon. Av og til kjøres det ut koordinerte leveranser der det er avhengigheter på tvers av løsninger og team, men ofte pusher vi ut kode til produksjon når vi selv mener den har god nok kvalitet - som regel en gang om dagen.

Vi setter pris på om du laster opp dokumentasjon på høyere utdanning når du søker på stillingen. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning.

Kvalifikasjoner

 • Du har utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå innenfor IT, eller kombinasjon av IT-utdannelse og relevant erfaring.
 • Du er en erfaren systemutvikler og har jobbet med praktisk arkitekturarbeid. Kanskje du også har jobbet med domenedrevet design.
 • Du har erfaring med tjenestearkitektur og API-er levert av ulike team.
 • Du har kodet i Java i en del år, noe både du og kollegaene dine syns at du får dreisen på.
 • Du har erfaring med flere av teknologiene Spring, Hibernate, Maven, Git.
 • Du har jobbet smidig med Kanban eller Scrum over en lengre periode, og har du erfaring med hyppige/kontinuerlige leveranser og containerteknologi som Docker er det et pluss.
 • Du snakker og skriver norsk godt.

Personlige egenskaper

 • Du liker å jobbe i et komplekst domene og syns det er nyttig å samarbeide med andre både innenfor og utenfor teamet.
 • Du liker både tekniske og forretningsorienterte diskusjoner.
 • Du får ting gjort og bidrar til at teamets oppgaver løses med god kvalitet.
 • Du deler din kunnskap med andre like mye som du er interessert i å lære av kolleger.
 • Du er nøyaktig og har en interesse for detaljer.

Vi tilbyr

 • Fornøyde kollegaer!
 • Oppfordringer til å lære nye ting! Her er det rom for både kurs og konferanser.
 • Mulighet til å løse vårt samfunnsoppdrag der vi sørger for at pensjonister og uføretrygdede får lønn. Vi står overfor store reformer de kommende årene og her blir det mange utfordrende oppgaver og høyt tempo!
 • Du vil få fleksitid og betalt overtid, men vi løser det meste innenfor vanlige arbeidstid. Vi har i tillegg kortere arbeidstid på sommeren.
 • Sentral plassering i nye lokaler på Skøyen med kort vei til buss, trikk og tog. Kontorløsningene har universell utforming, samt heis i bygget.
 • I sykkelparkeringen i kjelleren kan du lade og vaske sykkelen før du skifter i garderoben. Der finner du både dusj og rene håndklær.
 • Vi er en av Norges beste pensjonsordninger, har gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån.
 • Stillingen lønnes som 1364 Seniorrådgiver.

Kontaktpersoner

Sven Erik Bjerke
seksjonssjef
Telefonnummer: 971 61 025

Hvem er Statens Pensjonskasse?

Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi forvalter pensjonsrettigheter på ca. 530 milliarder kroner for rundt 1 400 virksomheter og over én million medlemmer. Vi har ca. 400 ansatte og holder til i moderne lokaler på Skøyen i Oslo. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder og fire støtte-/stabsområder. 

Vi er på vei inn i en omfattende reformperiode med flere krevende og store utviklingsprosjekter. IT er et sentralt virkemiddel i den videre utviklingen av virksomheten. Reformarbeidet omfatter hele organisasjonen og krever tett samhandling mellom IT-området og forretningsområdene.