Drømmer du om å ta veiledning og opplæring til et nytt nivå?

Rådgiver i læringsdesign

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker deg som har engasjement og kunnskap om veiledningsarbeid og som forstår hvordan man kan ta i bruk digitale verktøy og god kommunikasjon i ulike veiledningssituasjoner.

Du vil være en del av seksjonen Dokumentasjonsforvaltning i Arkivverket. Vi består av dyktige medarbeidere med fagkompetanse innenfor dokumentasjonsforvaltning og arkiv, offentlig forvaltning og dokumentasjonsstandarder. Men vi har behov for din kompetanse for å supplere denne  når vi skal designe god veiledning for våre brukere i offentlig forvaltning. 

Du vil være med på å lage veiledningsløp- og aktiviteter som ivaretar ulike brukere og behov. For å lykkes i rollen må du møte våre brukere med forståelse og nysgjerrighet. Samtidig som du evner å overføre virkelighetens utfordringer til gode løsninger for veiledning og opplæring i gjeldende standarder og løsninger for arkivering og dokumentasjonsforvaltning.

Seksjonen består per i dag av 11 ansatte med arbeidssteder i Kristiansand, Oslo, Hamar og Tromsø.

 

Hovedoppgaver:

 • Utvikle og videreutvikle våre veiledningsaktiviter mot forvaltningen
 • Tilrettelegge arkiv- og dokumentasjonsfaglig kunnskap for læring og veiledning
 • Utvikle veiledningsaktiviteter, korte kurs, mikrolæring og digitale veiledningsløp
 • Bidra til å utvikle arbeidsmetoder internt gjennom hele veiledningsprosessen for å øke effektiviteten og sikre en god informasjonsflyt
 • Andre oppgaver innenfor seksjonens oppgaveområde avhengig av behov

 

Vi søker etter deg som har

 • Høyere utdanning, gjerne innen pedagogikk og med vekt på digital læring
 • Evner å kombinere faglig og pedagogisk forståelse med bruk av interaktive virkemidler for å oppnå god læring og veiledning
 • Unik motivasjon og kunnskap om læring og kommunikasjon
 • Kunnskap om teknologiske muligheter og digitale verktøy som støtter læringsprosesser
 • Vet hvordan du kan tilrettelegge for blandet og variert læring
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne  
 • Erfaring med prosessledelse vil være en fordel

 

Ønskede personlige egenskaper:

 • God gjennomføringsevne, leverer i tide og med god kvalitet
 • Genuin interesse for opplæring og utvikling
 • Evner å jobbe selvstendig, men deler kompetansen din og lykkes sammen med andre
 • Kommuniserer klart og presist
 • Brukerfokusert og serviceinnstilt
 • Trives med å presentere og lede prosesser

 

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver fra kr 470.00 - 540.000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.
 • Stillingen gir medlemskap i Statens Pensjonskasse og fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjon.
 • Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver, hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidssted for stillingen vil være i Kristiansand.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne.

 

Til informasjon

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte fagdirektør Kjetil Reithaug på telefon 920 89 207.  

 

Les mer om Arkivverket på vår nettside: http://www.arkivverket.no.

Kontaktpersoner

Kjetil Reithaug
fagdirektør
Telefonnummer: 920 89 207

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no