Drømmejobben for VA-ingeniører er ledig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten (VAV) investerer årlig for omlag en milliard i bygge- og anleggsprosjekter. Vi har Norges største VA-miljø, og gjennomfører årlig en mengde interessante VA-prosjekter. 

Utredningsseksjonens ansvarsområder består bl.a. i å definere og prioritere områder i kommunen der VAVs ledningsnett knyttet til drikkevann og avløp må utbedres eller legges om. Videre utarbeides utredninger som sikrer at VAVs investeringer i ny infrastruktur gjøres på et solid kunnskapsgrunnlag. Seksjonen har også et ansvar knyttet til kommunens overvannsstrategi og byutvikling. Utredningsseksjonen består i dag av 35 medarbeidere fordelt på tre underliggende funksjoner. Seksjonen innehar bred VA-faglig kompetanse, og er VAVs tyngdepunkt innen vann-, avløp-, elve- og overvannsmodellering. 

Funksjon operativ plans ansvarsområder er å gjennomføre tiltaksutredninger innenfor vann, avløp og overvann som grunnlag for interne investeringsprosjekt, byggesaker og byutviklingssaker. Funksjonen har i dag 11 medarbeider. Da en av våre overingeniører har gått over i annen stilling, søker vi hans erstatter.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre utredninger i henhold til etatens kvalitetssystem.
 • Delta i tverretatlig samarbeid i forbindelse med byutvikling.
 • Ta del i seksjonens øvrige oppgaver etter behov.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innen VA.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse er ønskelig.
 • Erfaring i bruk av GIS.
 • Kjennskap til hydraulisk- og hydrologisk modellerings verktøy.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Søker må kunne autoriseres/sikkerhetsklareres til nivå begrenset, i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe i tverrfaglige team.
 • Du har gode kommunikasjonsevner.
 • Du har god gjennomføringsevne.
 • Du er motivert for å jobbe med vann og avløp i Norges største kommune.

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning.
 • Mulighet for deltakelse i tekniske utviklingsprosjekter.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Norges største kompetansemiljø innen VA.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.

Kontaktpersoner

Torbjørn Grindheim
Funksjonsleder
Telefonnummer: 90174562
Torill Engen Skaugen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 930 81 671

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger