Driftsteknikker Vann og Avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Vann- og avløpssystemer ved Oslo Lufthavn har ansvar for VA-infrastruktur. 

Stillingen inngår i avdeling VA-håndtering som også har ansvar for overvåking av grunnvann og andre resipienter samt fagansvar for VA ved øvrige Avinor-lufthavner. I dag omfatter VA-anlegg på OSL ca. 300 km ledningsnett, et 50-talls pumpestasjoner, lagringsbassenger m.m., fordelt på flere VA-systemer for bl.a. håndtering av spillvann, overvann, grunnvann / drensvann og overvann med bane- og flyavisingsmidler. 
 
Vi søker deg som kan arbeide både selvstendig og i team, har en grundig og nøyaktig arbeidsform og har gode samarbeidsegenskaper. 

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver på VA-anlegg, i hovedsak knyttet til pumpestasjoner, bassenger med tilhørende innretninger og ledningsanlegg 
 • Utføre korrektive tiltak inkludert utrykninger ved feil på anlegg og utstyr 
 • Oppfølging av eksterne innleide firmaer 
 • Inspeksjoner, kontroller og prøvetaking iht. instrukser både på VA-anlegg og prøvetaking fra grunnvann etc. 

Kvalifikasjoner: 

 • Gode kunnskaper om drift av tekniske systemer med bakgrunn i relevant fagrettet utdanning innen fagfelt som anleggsteknikk/VA-anleggsrørlegger, renseteknikk, maskinteknikk, automasjon/SRO/fjernovervåking eller driftsoperatør ved rense- eller prosessanlegg
 • Relevant yrkeserfaring fra anlegg, drift eller service av VA-systemer som ledningsnett, pumpestasjoner og rense-/behandlingsanlegg, eller andre typer tekniske anlegg eller oppgaver med tilsvarende teknisk utrustning
 • Førerkort klasse BE 

 Vi kan tilby:

 • Relevant kurs og intern opplæring i jobben 
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Faglige utfordringer 
 • Gode velferdsordninger 
 • Sentral beliggenhet / enkel adkomst
 • Stillingen inngår i skiftordning.
 • Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. 
Lønn og øvrige betingelser etter avtale. 
 
Oslo Lufthavn AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Kontaktpersoner

Per Espen Jahren
Seksjonsleder

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger