Driftsteknikere bygg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst på spennende utfordringer ved Bergen lufthavn?

Ved å være med å drifte dagens passasjerterminaler og tilhørende tekniske anlegg? Driftsteknikerne ved Bergen lufthavn har driftsansvaret for bygg og tekniske installasjoner ved lufthavnen, og er med å videreutvikle dagens løsninger i tråd med morgendagens behov.  

Arbeidsoppgavene består blant annet i: 

 • Å utføre vedlikehold og reparasjoner av bygg 
 • Betjening av styringssystemer og å drifte tekniske anlegg som kasseretur i sikkerhetskontrollen, VVS-anlegg, passasjerbroer, de-iceingsystem, SD-anlegg, sprinkleranlegg, digitalt FDV system og ENØK-tiltak 
 • Å følge opp og assistere eksterne leverandører av utstyr og service 
 • Forebyggende vedlikehold og mekaniske reparasjoner av anlegg 
 • Annet forefallende arbeid på lufthavnen etter behov 

De som tilsettes må: 

 • Ha relevant fagbrev, dokumentert praktisk teknisk utdannelse og yrkesbakgrunn. Lang og bred erfaring innen fagområdet kan kompensere for formell utdanning 
 • Ha bred teknisk innsikt 
 • Trives med selvstendige oppgaver og like å ha mulighet til å påvirke egen arbeidsdag 
 • Ha erfaring fra bruk av dataverktøy 
 • Ha førerkort kasse B 

De som tilsettes bør ha: 

 • Gode norsk og engelskkunnskaper 
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Erfaring fra industri eller bygg drift 

Krav til personlige egenskaper: 

Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra til å sette kunden i fokus. Dere må ha svært gode samarbeidsevner, være initiativrike og ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg må dere kunne tåle å arbeide under press i perioder og ved en eventuell krisesituasjon. Personlige egenskaper vil bli vektlagt i valg av kandidat. 

Dere som blir ansatt må forplikte dere til å gjennomføre de kurs og den opplæring Avinor ser som nødvendig for stillingene. Det kreves uttømmende politiattest (UPA). Vi kan tilby konkurransedyktig lønn, og gode pensjons- og forsikringsvilkår.  

 Vi skal ansette i en fast stilling, og i en midlertidig stilling som får varighet ut 2018, men med mulighet for fast ansettelse.  

Kontaktpersoner

Jarle Andreas Meland
Teamleder bygg
Runar Yndesdal
Leder teknisk drift

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger