Driftstekniker VVS i region Hålogaland

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I region Hålogaland er det ledig fast stilling som driftstekniker VVS med oppmøtested Reitan.

Som ansatt i denne stillingen vil du være vårt fremste kontaktpunkt mot både leietaker og bruker av eiendommene våre, og den viktigste oppgaven din blir å sørge for tilfredsstillende EBA-løsninger for Forsvaret.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye

medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. Les gjerne mer om Forsvarsbygg på vår nettside: www.forsvarsbygg.no.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta oppgaver innen VVS.
 • Utføre drift, vedlikehold, ettersyn og service av bygninger, tekniske anlegg og installasjoner.
 • Foreta internkontroll av tekniske anlegg.
 • Følge opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandører/firma.
 • Bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner.
 • Delta ved montering/testing/igangsetting av nye tekniske anlegg og aktivt melde inn feil og mangler
 • Gi kunden opplæring i bruk av eiendom og anlegg som de benytter.
 • Bistå øvrige driftsteknikere på tvers av eget fagfelt.
 • Etter avtale delta i hjemmevaktordning.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev/svennebrev eller høyere utdanning innen VVS-faget. Fortrinnsvis innen ventilasjon, men ikke et absolutt krav.
 • Tilleggskompetanse innen kjøle- og varmeanlegg er ønskelig
 • Bred tverrfaglig erfaring fra drift og vedlikehold av EBA og spesielt tekniske anlegg
 • Gode ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Førerkort klasse B
 • Må kunne mestre norsk muntlig og skriftlig. Gode engelskkunnskaper er ønskelig
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Utadvendt, serviceorientert og selvstendig
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Ryddig og representativ adferd
 • Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Lønn som Driftstekniker (kode 1136) i lønnsspenn fra kr. 423 200 til kr 466 500,- pr år iht Statens lønnsregulativ.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Kontaktpersoner

Kato Haugen
Telefonnummer: (+47) 480 13 125

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger