Driftstekniker - sommervikariat

Stillingsbeskrivelse

Ved Andøya lufthavn er det ledig et sommervikariat som driftstekniker. 

Vikariatet gjelder for sommerperioden 2019, 24.06.19 – 23.08.19. Det er ønskelig at vedkommende som ansettes i vikariatet også etterhvert kan fungere som fast tilkallingsvikar. 

Stillingen skal ivareta Avinor sine arbeidsoppgaver på terminalområdet på lufthavnen. På Andøya lufthavn har Avinor har driftsansvar for terminal med tilhørende parkeringsarealer og grøntområder.  

Arbeidsoppgaver: 

 • Driftstekniker har operativt ansvar for alle bygg med tilhørende fag
 • Driftstekniker har ansvar for at alle security-systemer er operative
 • Driftstekniker skal ivareta sommer- og vintervedlikehold av parkeringsområder og arealer rundt terminal. Dette innbefatter brøyting og strøing om vinteren og klipping/stell av grøntområder om sommeren.
 • Driftstekniker vil være Avinor sin representant på lufthavnen i fravær av Lufthavnsjef og driftskoordinator
 • Forefallende arbeid må påregnes

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant praksis, gjerne fra lufthavndrift
 • Maskinkjørerbevis er en fordel
 • Gode kunnskaper i bruk av PC som arbeidsverktøy
 • Fagbrev/ instruert personell godkjenning for elektro er en fordel

Vi tilbyr: 

 • Gode velferdsordninger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn og øvrige betingelser etter avtale
 • Avinor kan være behjelpelig med å skaffe bolig

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. Kandidaten må kunne identifisere seg med, og i praksis samarbeide og opptre i tråd med Avinors verdikrav og forholde seg til vedtatte etiske retningslinjer.  

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes.  

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.  

Kontaktpersoner

Jørn Limo
Telefonnummer: +4791868681

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger