Driftstekniker rørlegger/VVS på Ørland

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region midt, med arbeidssted Ørland, søker vi en serviceorientert driftstekniker med nese for å oppdage og lukke feil og mangler.

I stillingen som driftstekniker er du regionens fremste kontaktledd overfor leietagers brukere av eiendommene. Du skal sørge for at brukernes behov for tilfredsstillende løsninger innen eiendom, bygg og anlegg (EBA) blir løpende ivaretatt, samt identifisere og ta initiativ til at feil og mangler rettes opp. Stillingen rapporterer til arenaleder Ørland.

 

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

 

Arbeidsoppgaver

 • Kontakt og dialog om status med avdelingens kunder
 • Oppgaver innen drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner
 • Utføre ettersyn og løpende drift av tekniske anlegg (SD, brann mv)
 • Følge opp internkontroll av tekniske anlegg
 • Følge opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandører
 • Bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner
 • Instruere/lære opp kundens representant og brukere i bruk av eiendommen og anleggene
 • Drift og vedlikehold av fjernvarmeanlegg

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • 3-årig videregående utdanning eller tilsvarende.
 • Fagbrev innen relevant fagfelt.
 • Ønskelig med rørlegger/VVS
 • Drift av varmeanlegg er ønskelig
 • Førerkort klasse B.
 • Vaktmesterskole eller tilsvarende er ønskelig (kan tilføres etter tiltredelse).
 • Grunnleggende ferdigheter og interesse for bruk av dataverktøy kreves.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og motivert.
 • Ryddig og representativ adferd
 • Strukturert og målbevisst
 • Selvstendig
 • Samarbeidsvillig
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli særlig vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Lønn som Driftstekniker (kode 1136) ltr 48-53 iht Statens lønnsregulativ (kr 423 200-459 100 brutto pr. år)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Aage Tanem
Telefonnummer: 928 10 200
Johan Kollsvein Bakeng
Telefonnummer: 970 12 089

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som ei vidareutdanning. Slik tenkjer vi, og det trur vi du også gjer. I Forsvarsbygg nyttar vi mykje ressursar på å utvikle medarbeidarar og leiarar. Det er naudsynt for å halde på dei beste, og det er naudsynt for å plassere oss der vi ønskjer å vere, som leiande i bransjen.

Forsvarsbygg er Noregs største offentlege eigedomsaktør og forsvarssektoren sin eigen ekspert på eigedom. Ingen kan meir enn oss om Forsvaret sitt særskilde behov. Vi byggjer og tek hand om mange av landets mest særeigne og krevjande bygg. Vi er til for menige og befal og medverkar til trivsel på tusenvis av arbeidsplassar.