Driftstekniker med spesialisering innen avfall

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Til nyopprettet stilling som driftstekniker med spesialisering innen avfall blir du sentral for nytt avfallskonsept i Lutvann Leir! Denne stillingen passer for deg som trives med stort spenn i arbeidsoppgaver, som er vant til å «stå på» og som liker å finne gode og praktiske løsninger i en variert hverdag. Stillingens hovedoppgave er å sikre forsvarlig, miljøvennlig og effektiv avfallshåndtering i definerte objekter, samt å bistå med å utarbeide og utvikle helhetlig konsept for avfall.

Arbeidsoppgaver

 • Innsamling av avfall fra faste avfallspunkter og frakte avfall videre til intern miljøstasjon
 • Være kontaktpunkt for renovatør for tømming
 • Bidra med forslag til forbedringer for å videreutvikle avfallshåndtering i Lutvann Leir
 • Driftsansvar for miljøstasjon og makuleringsutstyr
 • Utførelse av øvrige driftsoppgaver innenfor kontorets ansvarsområde

Kvalifikasjoner

Det kreves:
 • Fagbrev innen relevant fagområde
 • Erfaring med kjøring av større kjøretøy og lastsikring
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøy
Det er ønskelig med:
 • Fagbrev i gjenvinningsfaget
 • Relevant erfaring med håndtering av ulike avfallsfraksjoner
 • Førerkort klasse T (kan tas etter ansettelse)
 • Truckførerbevis (T4 – kan tas etter ansettelse)
Særskilte krav:
 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt
 • Førerkort klasse B
 • Førerkort klasse C1

Personlige egenskaper

 • God helhetsoversikt
 • Gode fremstillingsevner norsk skriftlig og muntlig
 • Initiativrik
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som driftstekniker (kode 1136) i lønnstrinn 52 - 61 / tilsvarende fra kr 464 000 til kr 542 400 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir lagt til Finn.no, Forsvaret.no/Etterretningstjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man kun kan være norsk statsborger. For generell informasjon om Etterretningstjenesten henvises til www.forsvaret.no

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 41 98

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger