Driftstekniker Kolsås

Forsvarsbygg trenger å styrke bemanningen på drifts- og vedlikeholdssiden. I stilling som driftstekniker er du markedsområdets fremste kontaktledd overfor leietagers brukere av eiendommene. Du skal sørge for at brukernes behov for tilfredsstillende EBA løsninger blir løpende ivaretatt. Stillingen er lokalisert til Kolsås i Bærum, og inngår i full turnus. Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

 • Kontakt og dialog med kunder.
 • Oppgaver innen drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner.
 • Utføre ettersyn og løpende drift av tekniske anlegg (SD, brann mv).
 • Foreta all regelmessig forbruksregistrering innen drift.
 • Følge opp internkontroll av tekniske anlegg.
 • Følge opp drifts
 • og vedlikeholdsoppdrag
 • Bidra med innspill til drifts
 • og vedlikeholdsplaner.
 • Instruere/lære opp kundens representant og brukere i bruk av eiendommen og anleggene.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen VVS, automasjon, elektriker (gr L) eller maskinist. Andre fagbrev kan også komme i betraktning.
 • Lang relevant praksis kan kompensere for formell utdanning.
 • Grunnleggende ferdigheter innen bruk av dataverktøy.
 • Minst 3 års erfaring fra drift og vedlikehold av EBA.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B.
 • Sikkerhetsklarering for Strengt hemmelig / CTS (Cosmic Top Secret)

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og nøyaktig
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Lønn som driftsleder (kode 1137) fra kr. 421.700 (ltr. 47) til 480.600 (ltr. 55)
 • Turnustillegg på 22,8% tilkommer
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings
 • og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger
 • Stillingen inngår i full turnus

Kontaktpersoner

Andre Lindstrøm
Arenaleder Kolsås
Telefonnummer: (+47) 911 91 969

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger