Driftstekniker kjølemontør/rørlegger region Viken

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I eiendomsforvaltning, region Viken er det ledig stilling som driftstekniker (kode 1136), med oppmøtested Huseby. Stillingen rapporterer til arenaleder Huseby.

Stillingen innebærer varierte drifts- og vedlikeholdsoppgaver i vår bygningsmasse, og som driftstekniker er du regionens fremste kontaktledd overfor leietagers brukere av eiendommene. Du skal sørge for at brukernes behov for tilfredsstillende EBA løsninger blir ivaretatt.

Vi tilbyr spennende muligheter for deg som er serviceinnstilt og arbeidssom.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen postitivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre oppgaver innen tilsyn, service, internkontroll, drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner
 • Følge opp og utføre driftstiltak i egen eiendoms-, bygg-, og anleggsportefølje i henhold til driftsplan, i den hensikt å vedlikeholde tilstandsgrad. Oppdage og lukke feil og mangler
 • Utføre og følge opp tildelte serviceordrer
 • Følge opp eksterne leverandører og leveranser i egne bygg
 • Delta ved montering/testing/idriftsetting av nye tekniske anlegg i eksisterende og nye bygningskomponenter. Aktivt melde feil og mangler i garantiperioden
 • Sørge for korrekt og grundig utfylling av grunnlag for rekvisisjoner og gjennomføre varemottak
 • Bidra med innspill til produksjons- og vedlikeholdsplaner
 • Bistå med råd og veiledning inn i ulike prosjekter i tilknytning til egen bygningsmasse, samt bistå ved fagspørsmål innen kompetanseområdet
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Etter avtale delta I hjemmevaktordning
 • Andre oppgaver kan pålegges etter anvisning fra leder

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som kjølemontør eller rørlegger
 • Erfaring og ferdigheter fra ulike håndtverksfag
 • Ønskelig med erfaring fra drift og vedlikehold av EBA, samt erfaring med bruk av SD anlegg.
 • Grunnleggende ferdigheter og interesse for bruk av dataverktøy
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse. B
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kundeorientert og serviceinnstilt
 • Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende
 • Utadvendt
 • Strukturert og ryddig

 

Vi tilbyr

 • Lønn som driftstekniker (kode 1136) fra kr. 416 600,- til kr. 474 700,-.
 • En hektisk og spennende jobb blant gode kollegaer
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Bjørn Ihle
Telefonnummer: (+47) 456 38 450

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger