Driftstekniker elektro

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avinor Flysikring AS er et datterselskap av Avinor som leverer tårntjenester på flyplasser, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. Teknisk drift i Røyken har ansvaret for drift og vedlikehold av bygninger og infrastruktur ved anlegget i Røyken og FNT-installasjoner i terrenget i FNT region Østlandet. Stillingen inngår i hjemmevaktsordning for anlegget i Røyken. Vår nye kollega får 8 kolleger og rapporterer til leder teknisk drift. 

Formål med stillingen:

 • Opprettholde avdelingens kapasitet til å utføre forebyggende vedlikehold 
 • Komplettere eksisterende kunnskap og erfaring i avdelingen 
 • Ivareta kontroll, drift, vedlikehold og dokumentasjon av tekniske installasjoner ved anlegget i Røyken med hovedvekt på elektriske anlegg 
 • Delta i kontroll, drift, vedlikehold og dokumentasjon av bygninger og tekniske installasjoner ved de anleggene Avinor Flysikring eier og driver på Østlandet 
 • Inngå i gruppen som dekker nødvendig teknisk beredskap utenfor arbeidstid 

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre kontroller, utskiftinger og annet vedlikehold på elektriske anlegg og dokumentere dette i avdelingens FDV-system 
 • Delta i planlegging, prosjektering, installasjon, test/verifikasjon og dokumentering ved ombygging og nyinstallasjoner 
 • Utføre arbeidet i henhold til gjeldende sikkerhetsstyringssystem (SMS) og til enhver tid gjeldende forskrifter, instrukser og prosedyrer for tjenesten. 
 • Bistå med relevant saksbehandling/dokumentasjon 
 • Delta i interne opplæringsprogrammer – både som lærer og deltaker. 
 • Inngå i turnus som Driftsvakt når nødvendig opplæring er gjennomført og bestått 
 • Beherske terrenggående kjøretøy (Snøscooter, ATV o.l). Opplæring blir gitt 

Formelle krav:

 • Elektromontør Gruppe L 
 • Erfaring fra arbeid på elektriske anlegg for sikkerhetskritiske installasjoner 
 • Erfaring som BAS 
 • Gode kunnskaper i bruk av moderne datasystemer  
 • Førerkort kl. B 
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig 
 • En forutsetning er å ha eller kunne oppnå sikkerhetsklarering 

Ønsket kompetanse:

 • Forståelse av samspillet mellom ulike fagområder innen bygningsteknisk drift 
 • Erfaring i bruk av datautstyr for styring, overvåking og kontroll. 
 • Erfaring med vedlikehold av ulike typer kjøretøy. 
 • Førerkort kl. BE 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid. 
 • Være serviceinnstilt ovenfor eksterne og interne kunder 
 • Vilje til omstilling og fleksibilitet. 
 • Levere tjenester på en effektiv måte, bl.a. gjennom selvstendig, systematisk og resultatorientert arbeidsform 
 • God evne til å utnytte ressursene i organisasjonen 
 • Evne til praktisk problemløsning 
 • Evne til hurtig å skaffe seg oversikt over feilsituasjoner og iverksette feilretting 
 • Vilje til å gjennomføre opplæring og vedlikeholde egenkompetanse 
 • Fysisk form for å kunne utføre tjeneste også på fjelltoppstasjoner 
 • Bidra til positivt omdømme av Avinor 

Ved eventuelle spørsmål om stillingen kan søkere henvende seg til leder teknisk drift, Kent Wexal.

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger