Driftstekniker elektro Værnes

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I region midt er det ledig en fast stilling som driftstekniker (kode 1136) innen fagfeltet elektro, med arbeidssted Værnes. I stillingen som driftstekniker er du regionens fremste kontaktledd overfor leietakers bruker av eiendommen. Du skal sørge for at brukernes behov for tilfredsstillende løsninger innen eiendom, bygg og anlegg (EBA) blir ivaretatt.

 

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les gjerne mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre oppgaver innen drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner
 • Kontakt og jevnlig dialog med avdelingens kunder (Forsvaret)
 • Utføre ettersyn og løpende drift av tekniske anlegg (SD, brann mv)
 • Foreta regelmessig forbruksregistrering innen drift
 • Følge opp internkontroll av tekniske anlegg
 • Følge opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandører
 • Bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner
 • Instruere/lære opp kundens representant og brukere i bruk av eiendommen og anleggene
 • Etter avtale delta i hjemmevaktordning

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev elektro gr L
 • Kompetanse innen byggautomasjon, nødstrømsaggregat, brannalarm- og nødlysanlegg, styringsautomatikk til porter og løfteanordninger og/eller kjennskap til EX-anlegg vil bli vektlagt
 • Ønskelig med erfaring innen styringer og automasjon
 • Grunnleggende ferdigheter og interesse for bruk av dataverktøy
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg (EBA)
 • Førerkort klasse B
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Er strukturert og har evne til å veilede andre på en god måte
 • Er selvgående, løsningsorientert og faglig dyktig
 • Er kvalitetsbevisst og har gode datakunnskaper
 • Proaktiv og med evne til å motivere andre positivt gjennom egen adferd.
 • God fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

 

Vi tilbyr

 • Lønn som driftstekniker (kode 1136) ltr 48-53 iht Statens lønnsregulativ (brutto kr 423.200-459.100,- pr år).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Arnfinn Elvertrø
Telefonnummer: 938 38 478
Eldar Tøraasen
Telefonnummer: 920 17 578

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som ei vidareutdanning. Slik tenkjer vi, og det trur vi du også gjer. I Forsvarsbygg nyttar vi mykje ressursar på å utvikle medarbeidarar og leiarar. Det er naudsynt for å halde på dei beste, og det er naudsynt for å plassere oss der vi ønskjer å vere, som leiande i bransjen.

Forsvarsbygg er Noregs største offentlege eigedomsaktør og forsvarssektoren sin eigen ekspert på eigedom. Ingen kan meir enn oss om Forsvaret sitt særskilde behov. Vi byggjer og tek hand om mange av landets mest særeigne og krevjande bygg. Vi er til for menige og befal og medverkar til trivsel på tusenvis av arbeidsplassar.