Driftstekniker Elektro Ramsund

Stillingsbeskrivelse

I Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning region Hålogaland, er det ledig en fast stilling som driftstekniker elektro (kode1136), med oppmøtested Ramsund.  Stillingen innebærer varierte drifts- og vedlikeholdsoppdrag innen Forsvarsbyggs ansvar for anlegg og bygningsmasse.

I stilling som driftstekniker er du det fremste kontaktleddet på arenaen overfor leietaker sine brukere av eiendommene. Du skal sørge for at behov til brukerne for tilfredsstillende EBA-løsninger blir ivaretatt.

Vi tilbyr spennende muligheter for deg som er serviceinnstilt og arbeidsom.

Stillingen rapporterer til arenaleder.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider:

www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Kontakt og dialog om status med avdelingens kunder
 • Oppgaver innen ettersyn, service,  drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner
 • Utføre ettersyn og løpende drift av tekniske anlegg (SD, brann mv)
 • Foreta regelmessig forbruksregistrering innen drift
 • Følge opp internkontroll av tekniske anlegg
 • Følge opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandører
 • Bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner
 • Instruere/lære opp kundens representant og brukere i bruk av eiendommen og anleggene
 • Bistå og samarbeide med øvrige driftstekniker
 • Andre relevante driftsoppgaver må forventes 
 • Etter avtale delta i hjemmevaktordning

Kvalifikasjoner

 • Minimum fagbrev som elektriker gr. L
 • Ønskelig med erfaring innen styringer og automasjon/SD
 • Relevant arbeidserfaring fra drift og vedlikehold av EBA
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Førerkort klasse B
 • Må kunne sikkerhetsklareres Hemmelig
 • Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kundeorientert og serviceinnstilt 
 • Strukturert og ryddig
 • Selvstendig og pliktoppfyllende
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn som Driftstekniker (kode 1136) kr. 428 500- 480 600 iht Statens lønnsregulativ
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger
 • Vi tilbyr en hektisk og spennende jobb blant gode kolleger 

Kontaktpersoner

Trond Balswick
Telefonnummer: (+47) 907 42 602

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger