Driftstekniker bygg Setermoen - Forsvarsbygg eiendomsforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Forsvarsbygg eigedomsforvaltning, i region nord, er det ledig ei fast stilling som driftsteknikar bygg (kode1136), med oppmøtestad Setermoen. 

Stillinga inneber varierte drifts- og vedlikehaldsoppgåver innan bustad og kvarter, samt annan bygningsmasse. I stilling som driftsteknikar er du det fremste kontaktleddet på arenaen overfor leigetakar sine brukarar av eigedomane. Du 

skal syte for at behova til brukarane for tilfredsstillande EBA-løysingar blir ivaretekne. Vi tilbyr spanande moglegheiter for deg som er serviceinnstilt og arbeidsam. 

Forsvarsbygg har som målsetjing at arbeidsmiljøet vårt skal pregast av å vere tverrfagleg, mangfaldig og likestilt. Vi ønskjer difor ei verksemd der alder, kjønn og etnisitet mellom dei tilsette er balansert. Vi ønskjer å knyte til oss nye 

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. 

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehald av bygningsmassen
 • Vedlikehaldsoppdrag og oppussingsprosjekt.
 • Gjere oppgåver innan tilsyn, service, internkontroll, drift og vedlikehald av bygg, anlegg etc.
 • Følgje opp og gjere driftstiltak i eigen eigedoms-, bygg-, og anleggsportefølje i høve til driftsplan, med tanke på å vedlikehalde tilstandsgrad. Oppdage og lukke feil og manglar
 • Følgje opp eksterne leverandørar og leveransar i eigne bygg
 • Bidra med innspel til produksjons- og vedlikehaldsplanar
 • Hjelpe med råd og rettleiing inn i ulike prosjekt, samt hjelpe med fagspørsmål innan kompetanseområdet
 • Delta i tverrfagleg samarbeid
 • Andre oppgåver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev i tømrar eller snikkarfag
 • Relevant arbeidserfaring
 • Erfaring frå drift og vedlikehald av EBA Grunnleggjande ferdigheiter i bruk av dataverktøy Må meistre norsk munnleg og skriftleg Førarkort klasse. B
 • Må kunne tryggingsklarerast for Hemmeleg

Utdanningsretning

 • Håndtverksfag

Utdanningsnivå

 • Fagskole / fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kundeorientert og serviceinnstilt
 • Sjølvstendig og pliktoppfyllande
 • Strukturert og ryddig
 • Språk
 • Norsk

Vi tilbyr

Løn som driftsteknikar (kode 1136) frå kr. 428 500,- til kr. 480 600,-. Ein hektisk og spanande jobb blant gode kollegaar

Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordningar

Fleksibel arbeidstid

Bedriftshelseteneste

Kontaktpersoner

Johannes Jensen
Telefonnummer: 480 13 371
Tor Esben Nergård
Leder drift
Telefonnummer: (+47) 971 79 062

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger