Driftstekniker Bodø - Salten

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg har ledig stilling som driftstekniker som inngår i driftsteam for eiendommer i Bodø/ Salten-området. Stillingen har base ved Nord Universitet på Mørkved. Arbeidsoppgavene omfatter drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg, utomhusarealer, samt bistand til leietakere. Noen oppgaver ved andre eiendommer i området vil inngå i stillingen.

Statsbygg ønsker fornøyde kunder, og vi søker etter en medarbeider som er serviceinnstilt, selvstendig og ansvarsfull med gode samarbeidsegenskaper og god ordenssans.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til, og utføre rasjonell drift og vedlikehold av eiendommene
 • Oppfølging av ombyggings
 • og vedlikeholds-prosjekter
 • Utarbeide og sette seg inn i statusoversikter og tilstandsanalyser for eiendommene, innenfor drift og vedlikehold
 • Oppfølging av klima og energi. ENØK
 • Bestille og følge opp eksterne leveranser i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser
 • Bidra til god kundebehandling og godt samarbeid mellom leietaker og Statsbygg
 • Benytte Statsbyggs FDV-system i det daglige arbeidet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole/fagbrev innen byggfag, automasjon, varme/ventilasjon, eller byggdrift. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Gode ferdigheter på bruk av IKT-utstyr og systemer som arbeidsverktøy er nødvendig, erfaring med SD-anlegg og bruk av databasert FDV-verktøy er ønskelig
 • Bygningsfaglig interesse og forståelse for moderne drift og forvaltning av eiendom
 • Allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg er ønskelig.
 • Førerkort minimum klasse B
 • For tilsetting i stillingen kreves uttømmende politiattest som kan godkjennes av Kriminalomsorgen, jfr. straffegjennomføringsloven § 8,1

Personlige egenskaper

 • Den rette kandidaten er engasjert, ryddig, systematisk og beslutningslojal
 • Har gode samarbeidsevner, er serviceorientert og løsningsorientert
 • Kandidaten må kunne jobbe godt selvstendig og som del av driftsteam Bodø/Salten
 • Evne til omstilling mellom varierende arbeidsmiljøer fra eiendom til eiendom
 • Trives med en kombinasjon av administrativt og praktisk arbeid
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeiderens og bedriftens behov
 • Gode pensjons-, forsikrings
 • og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Arbeidstøy
 • Mobiltelefonordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Støtte til treningsaktivitet
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ fra kr 442 400,
 • til kr 488 500,
 • pr. år. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders
 • og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov.

Kontaktpersoner

Rune Hamlot
fung. underdirektør drift og vedlikehold
Telefonnummer: (+47) 48168129

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger