Driftstekniker Automasjon

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning er Norges største eiendomsforvalter. Gjennom vårt unike nettverk og kompetanse sikrer vi leveranser over hele landet. Vår viktigste oppgave er å skape trivsel for våre brukere og beboere.

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning er organisert i seks regioner. Til region midt ved arena Ørland søkes 2 nye medarbeidere innenfor fagområdet automasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre oppgaver innen drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner
 • Fortløpende identifisere, iverksette og utbedre feil og mangler, samt holde god kontakt og dialog om status med kundene
 • Foreta ettersyn og løpende drift av tekniske anlegg, herunder SD-anlegg
 • Følge opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandører
 • Komme med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner
 • Instruere/lære opp kundene sine representanter og brukere i daglig bruk av eiendommene og anleggene våre
 • Følge opp internkontroll av tekniske anlegg
 • Bistå andre avdelinger/lokasjoner ved behov
 • Stillingen kan pålegges arbeid ved andre avdelinger i markedsområdet etter anvisning fra leder innenfor rammen av den enkeltes kompetanseområde 

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagbrev
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av eiendommer, bygg og anlegg (EBA)
 • Kompetanse og erfaring innen automasjon og styringer
 • Ønskelig med kjennskap til KNX, Siemens Desigo CC/Insight, datanettverk og EOS
 • Generell systemforståelse av VVS og tekniske anlegg
 • Grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Førerkort kl B  
 • Må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og nøyaktig
 • Kundeorientert og serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Lønn som Driftstekniker (kode 1136) kr. (456 900- 544 400) iht Statens lønnsregulativ
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Aage Tanem
Arenaleder Ørland
Telefonnummer: 92810200
Hans Petter Meisler
Telefonnummer: 924 95 655

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger