Driftsteknikar Stavanger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til våre lokasjon Jåtta i Stavanger søkjer vi to dyktige driftsteknikarar. Som driftsteknikar vil du verte vår fremste kontakt mot leigetakar, og du skal sørgje for tilfredsstillande eigedom, bygg og anleggsløysningar for kundane våre.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les gjerne meir om oss på www.Forsvarsbygg.no 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre oppgåver innan drift og vedlikehald av bygningar, anlegg og tekniske installasjonar på våre lokasjoner i Stavanger-regionen
 • Fortløpande identifisere, iverksetje og løyse feil og manglar, samt halde god kontakt og dialog om status med kundane våre
 • Foreta ettersyn og løpande drift av tekniske anlegg (SD, brann mv)
 • Fylgje opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandørar
 • Kome med innspel til drifts- og vedlikehaldsplanar
 • Instruere/lære opp kunden sin representant samt brukarar i bruk av eigedomane og anlegga våre
 • Fylgje opp internkontroll av tekniske anlegg

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev innan elektro eller ventilasjon
 • Erfaring frå drift og vedlikehald av eigedom, bygg og anlegg er naudsynt
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning 
 • Det er naudsynt at du snakkar godt norsk og helst noko engelsk.
 • Førerkort kl B
 • Søkjar må kunne sikkerheitsklarerast for nivå Hemmeleg/Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som er service- og løysningsorientert
 • Du vis initiativ og tek ansvar
 • Du er strukturert og evner å jobba planmessig
 • Du er omgjengelig og samarbeidsorientert 

Vi tilbyr

 • Arbeidssted vil være Jåtta for begge stillingar, men du må forvente å utføra oppgåver på fleire av våre lokasjonar
 • Løn som driftsteknikar (kode 1136) frå kr 428 200 - 488 000 brutto pr år (frå ltr 47 - 55) avhengig av kvalifikasjonar.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse, herunder gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelseteneste
 • Tilgang til treningsrom

Kontaktpersoner

Jermund Flaskerud
Telefonnummer: 479 78 462
Tom Arne Bø-Pedersen
Arenaleder Jåtta
Telefonnummer: 40427081

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger