Driftssjef/ Virksomhetsleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Teknisk sektor søker etter en avdelingsleder for drift/vedlikehold i 100% stilling. 

Vi søker etter en person med ingeniørbakgrunn og gode personlige egenskaper. Avdelingen omfatter det kommunaltekniske driftsansvaret i kommunen. Stillingen er en mellomlederstilling som i tillegg til lederansvaret vil ha et faglig ansvar for å følge opp aktiviteter i uteavdelingen. Det er stor aktivitet og mye spennende som skjer innenfor disse fagfeltene i Sigdal. Vi søker etter en ny medarbeider fordi vår nåværende avdelingsleder skal pensjonere seg.

Arbeidsoppgaver:

 • Avdelingsleder driftsavdelingen

Fagfelter:

 • Vann- og avløp
 • Kommunale veier
 • Renovasjon
 • Slam
 • Administrasjonsbygg
 • Kommunale utleieboliger
 • Eventuelt byggeledelse
 • Tjenesteutvikling og digitalisering innenfor avdelingens fagfelter

Det jobbes med omorganisering av noen av tjenestene, og den som blir ansatt vil få en sentral rolle i å utforme de framtidige tjenestene.  

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter en person som vil være med å skape utvikling i en av norges største hyttekommuner.
 • Minimum Bachelor innenfor ingeniørfag, eller tilsvarende. 
 • Arbeidserfaring innenfor fagområdet vektlegges
 • Arbeidserfaring innenfor fagområdet kan veie opp for manglende formalkompetanse

Personlig egnethet vektlegges

Stillingen forutsetter at det stilles privat bil for kjøring i tjeneste. Godtgjørelse etter offentlige satser.

Vi tilbyr:

 • Spennende mellomlederstilling
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Ansettelse i IA-bedrift
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsvilkår i KLP

Kontakt:

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med teknisk sjef eller Avdelingsleder Torstein Helgetveit, telefon 32 71 14 00

Språk:

Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Søknad:

Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven §25.

Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess. 

Kontaktpersoner

Torstein Helgetveit
Avdelingsleder
Telefonnummer: 32 71 14 00

Hvem er Sigdal kommune?

Sigdal kommune, med ca. 3.500 innbyggere og 4500 hytter, ligger midt i Buskerud, med 6 mil i ulike retninger til Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Kommunen har et godt utbygd privat barnehagetilbud og gode oppvekstsvilkår, et rikt organisasjons- og kulturliv og gode muligheter for friluftsliv hele året. Vi vil være en resultatretta, åpen og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere. Sigdal kommune er en MOT kommune.