Driftsplanlegger Terningmoen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I region øst er det ledig stilling som Driftsplanlegger med oppmøtested Terningmoen. Stillingen rapporterer til Arenaleder.

Stillingens hovedoppgaver innebærer planlegging av driftstiltak innen ulike fagområder og ressursstyring av driftspersonell. Stillingsinnehaver vil ha produksjonsansvar for drift og deler av vedlikehold av bygningsmassen ved Arenaen.

Regionens hovedfokus er inngåelse, etablering og oppfølging av leiekontrakter med militære leietagere for maksimal utleie av regionens portefølje, herunder ivaretakelse av drift-, vedlikeholds og utviklingsoppgaver slik de er avtalt med leietaker og eller/eier.

Arenakonseptet skal bedre våre kunders opplevelse av alle Forsvarsbyggs leveranser. Gjennom fokus på plan, det gode vertskap, trygghet og sikkerhet, skal vi gjøre Norges mest aktive kvadratmetere til smarte, sikre og grønne arenaer.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utarbeidelse og oppdatering av driftsplan
 • Følge opp status på gjennomføring av driftsplan og eventuelt iverksette korrigerende tiltak etter avtale med arenaleder.
 • Basert på innhentet informasjon og intern samhandling planlegge og prioritere alle tiltak som skal gjennomføres av driftsavdeling
 • Følge opp tekniske utfordringer og driftsplanmessige avvik, herunder utforme, anbefale og implementere avvikskorrigerende tiltak
 • Drive den daglige ressursstyringen og oppgavefordelingen
 • Ivareta veiledning og opplæring innen driftsmodulen i Xpand
 • Være kontaktperson mot Servicesenteret, markedsavdelingen og eksterne leverandører
 • Bistå arenaleder/serviceleder i budsjettering og økonomioppfølging
 • Stedfortreder for arenaleder/serviceleder
 • Andre oppgaver kan pålegges av arenaleder/serviceleder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på høyskolenivå
 • Erfaring fra ressurs- og produksjonsstyring.
 • Prosjektledererfaring ønskelig.
 • Erfaring med drift- og vedlikeholdsplanlegging og planleggingsverktøy, for eksempel Xpand.
 • Økonomisk forståelse.
 • Manglende formell utdannelse kan i spesielle tilfeller fravikes dersom tilstrekkelig kvalifikasjoner kan dokumenteres opparbeidet på annen måte.
 • Gode datakunnskaper.
 • Førerkort kl. B.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nødvendig nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Handlekraftig og løsningsorientert
 • Initiativrik
 • Strukturert
 • Systemforståelse
 • Endringsvillig

Vi tilbyr

 • Lønn som driftsleder (kode 1137) fra kr. 515 200 til kr. 555 100. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Utfordrende jobb i en dynamisk organisasjon
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Oddbjørn Hagen
Telefonnummer: (+47) 414 76 623
Thomas Faller
Telefonnummer: (+47) 404 47 074

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger