Driftsplanlegger Sessvollmoen

Stillingsbeskrivelse

Ved Forsvarsbygg Region Viken er det ledig stilling som driftsplanlegger på Sessvollmoen. Stillingen rapporterer til Arenaleder Sessvollmoen.

Regionens hovedfokus er inngåelse, etablering og oppfølging av leiekontrakter med millitære leietagere for maksimal utleie av markedsområdets portefølje, herunder ivaretakelse av drifts-, vedlikeholds og utviklingsoppgaver slik de er avtalt med leietager og/eller eier. Arenakonseptet skal bedre våre kunders opplevelse av alle Forsvarsbyggs leveranser. Gjennom fokus på plan, det gode vertskap, trygghet og sikkerhet, skal vi gjøre Norges mest aktive kvadratmetre til smarte, sikre og grønne arenaer. Konseptet tar utgangspunkt i Forsvarsbygg strategi og visjon; «Vi utvikler fremtidens eiendomsløsninger gjennom vår unike posisjon og kompetanse.»

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utarbeidelse og oppdatering av driftsplan
 • Følge opp status på gjennomføring av driftsplan og eventuelt iverksette korrigerende tiltak etter avtale med arenaleder.
 • Basert på innhentet informasjon og intern samhandling planlegge og prioritere alle tiltak som skal gjennomføres av driftsavdeling
 • Følge opp tekniske utfordringer og driftsplanmessige avvik, herunder utforme, anbefale og implementere avvikskorrigerende tiltak
 • Drive den daglige ressursstyringen og oppgavefordelingen
 • Ivareta veiledning og opplæring innen driftsmodulen i Xpand
 • Være kontaktperson mot Servicesenteret, markedsavdelingen og eksterne leverandører
 • Bistå arenaleder/serviceleder i budsjettering og økonomioppfølging
 • Stedfortreder for arenaleder/serviceleder
 • Andre oppgaver kan pålegges av arenaleder/serviceleder

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på høyskolenivå. Manglende formell utdannelse kan i spesielle tilfeller fravikes dersom tilstrekkelig kvalifikasjoner kan dokumenteres opparbeidet på annen måte
 • Erfaring fra ressurs- og produksjonsstyring
 • Erfaring med drift- og vedlikeholdsplanlegging og planleggingsverktøy, for eksempel Xpand
 • Prosjektledererfaring ønskelig
 • Økonomisk forståelse
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort kl. B
 • Må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG
 • Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper
 • Resultatorientert og målbevisst
 • Strukturert
 • Selvstendig
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig

Vi tilbyr

 • Lønn som driftsleder (kode 1137; ltr. 55 - 65; kr. 474 700 - 569 000) iht Statens lønnsregulativ
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger