Driftsmedarbeider til test- og utviklingsmiljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Politiet går gjennom omfattende reformering og modernisering. IKT er et av hovedsatsningsområdene i arbeidet med å etablere fremtidens politi, og Politiets IKT-tjenester er motoren i dette arbeidet. 

Politiets IKT-tjenester søker nå en ny medarbeider til vårt Miljøteam. Miljøteamet arbeider i grensesnittet mellom utvikling og drift og har spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor utviklings- og driftsarkitektur. Teamet jobber med varierte oppgaver, som spenner seg fra mindre tiltak til større prosjekter med stor samfunnsnyttig verdi. 

Det er gode muligheter for egenutvikling, og man vil kunne påvirke sin egen arbeidsdag. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Sette opp og levere utviklings- og testmiljøer til prosjekter og tjenesteteam 
 • Forvalte utviklings- og testmiljøer, bistå med feilsøking 
 • Automatisering av bygg- og deploy av politiets applikasjoner 
 • Automatisering av serveroppsett og -konfigurasjon 
 • Sikre at utviklings- og testmiljø blir satt opp ihht. krav og behov til applikasjoner 
 • Oppsett og drift av støtteverktøy til utvikling og test 
 • Være kontaktperson og tilrettelegger for oppsett av utviklings- og testmiljø

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå, innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • God innsikt i utviklingsnære verktøy som for eksempel Jenkins, Nexus, Git og SonarQube 
 • Erfaring med automatisering vha. for eksempel Chef 
 • Forståelse for viktigheten av testing 
 • Erfaring med scripting i for eksempel PowerShell og Bash 
 • Erfaring med Linux servere 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Personlige egenskaper

 • Selvgående med god gjennomføringsevne og arbeidskapasitet 
 • Serviceinnstilt og kundefokusert 
 • Evne til å løse komplekse tekniske utfordringer 
 • Identifiserer forbedringsmuligheter og involverer andre i dine løsninger 
 • Trives med å jobbe i team

 

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i et inspirerende og tverrfaglig miljø 
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for 2 timer trening i arbeidstiden per uke) 
 • Stillingen lønnes som 1434 rådgiver, i lønnsspennet kr. 474 700 - 569 000 per år i henhold til Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.

 

For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. 

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem Webcruiter (via Søk nå). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. 

Kontaktpersoner

Marte Olsen
Seksjonssjef Miljø og mottak
Telefonnummer: (+47) 450 23 093

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester er totalleverandør av IKT til politiet. Vår virksomhet skal bidra til å modernisere norsk politi. Det er vår oppgave å sikre stabile og fremtidsrettede IKT-løsninger som styrker politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet. Våre nærmere 500 medarbeidere utvikler, forvalter og drifter samfunnsnyttige og kritiske systemer for hele politiet. Vårt hovedkontor ligger på Majorstua i Oslo med avdeling på Jaren og distriktskontorer rundt i landet. Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem Webcruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. 

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger