Driftsmedarbeider klient

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IT er kritisk i alt politiet gjør! Politiet skal kunne utføre et oppdrag der de er - når det skjer! Teknologi er alltid en integrert del av oppdraget og Politiets IT-løsninger må derfor fungere hele døgnet, 365 dager i året. For verken politiet eller de kriminelle tar fri.

Teknologer med et oppdrag

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets samarbeidspartner på IT-siden. Vi er en egen organisasjon med over 600 engasjerte nerder som utvikler og videreutvikler smarte løsninger for politiet. Vi vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå står vi midt i en digital transformasjon, som betyr endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi og kultur - der teknologene og teknologi er en driver for innovasjon på alle områder. Dette er en spennende reise vi håper du vil være med på!

Nå leter vi etter deg som vil være med på å lage fremtidens arbeidsflate for politiet

Vi videreutvikler nå plattformen vår og har tatt i bruk skybaserte teknologier for å kunne lage fremtidens arbeidsflate for politiet. Har du helhetlig forståelse for IT-drift, og et ønske om å jobbe med fremtidens teknologi? Da vil vi høre fra deg uavhengig om du har flere års erfaring eller er helt nyutdannet!

Hos oss vil du jobbe smidig og tverrfaglig med disse kritiske løsningene, som politiet er avhengig av for å kunne løse samfunnsoppdraget. Vårt arbeidsmiljø preges av en samarbeidende kultur med flat struktur og fokus på å skape verdi gjennom kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi har det gøy på jobb og har en åpen delingskultur hvor vi lærer noe nytt hver dag!

Arbeidsoppgaver

Dine hovedoppgaver vil først og fremst være drift og administrasjon av klienter ved bruk av både Intune og SCCM/MECM. Samtidig trenger vi deg som er genuint opptatt av å forstå brukerens behov og være en pådriver i jakten på den ultimate arbeidsflaten for politiet. Sammen med teamet vil du ha ansvaret for leveranser og løpende forbedringer, hvor du også kan få mulighet til å bidra inn i tverrfaglige initiativ. Vi har også 3.linjesupport innenfor egne ansvarsområder, og det kan bli aktuelt med deltakelse i en fremtidig vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå innen IT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med scripting og automatisering
 • Erfaring med Intune
 • Erfaring med bruk av Microsoft System Center (SCCM/MECM), Active Directory og bruk av Group Policy
 • God kjennskap til Windows klient-teknologier og sikkerhet
 • Kjennskap til administrasjon av Mac
 • Kjennskap til pakking og distribusjon av applikasjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer her: https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/skjemaer/  

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt med andre for å finne de beste løsningene  
 • Du ser en problemstilling fra flere sider
 • Du liker å ta ansvar, gjennomføre og sluttføre oppgaver
 • Du er nysgjerrig, kunnskapshungrig og deler gjerne din kompetanse med andre

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (blant annet fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet og mulighet til å jobbe hjemmefra (hovedkontor på Majorstua)
 • Stillingen lønnes som 1434 rådgiver / 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 500 000 - 750 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling   

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Kontaktpersoner

Beate Louise Sønnervig Osland
Personalleder
Telefonnummer: +47 986 52 568
Jørgen Loftesnes-Aas
Teamleder
Telefonnummer: +47 934 22 231

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

I Politiets IKT-Tjenester (PIT) er vi mer enn 600 teknologer som har et sterkt ønske om å skape verdi for samfunnet, innbyggerne og alle som jobber i politiet. Vi har hovedkontor på Majorstua, men tilbyr fleksibilitet og mulighet til å jobbe hjemmefra.