Driftsleder/driftsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Statsbygg har ledig stilling som driftsleder/driftsingeniør for sine eiendommer i nordre del av Trøndelag. Stillingen vil være tilknyttet den delenav driftsteamet som følger opp Statsbyggs eiendommer fra Stjørdal i sør tilNamsos og Snåsa i nord. Eiendommene er spredt på Statsbyggs sektorer innenuniversitet og høgskoler, justis og samfunnseiendommer.

De ansatte i teamet er i dag fordelt på to lokasjoner, Nord Universitet Levanger og Statens Hus på Steinkjer.

Stillingeninnebærer et planleggings- og koordineringsansvar for de andre driftsmedarbeiderne i teamet, mener ikke tillagt personalansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og følge opp at driftsoppgaver i team-området gjennomføres, for å oppfylle Statsbyggs krav til leveranse, internkontroll og måloppnåelse innen virksomhetens satsingsområder
 • Sørge for at teamets ressurser og kompetanse blir utnyttet på tvers av de to lokasjonene, Steinkjer og Levanger, på en hensiktsmessig og effektiv måte
 • Planlegge og følge opp gjennomføring av vedlikeholdstiltak
 • Koordinere henvendelser fra kunder og følge opp leverandører
 • Innkjøp etter forskrift om offentlige anskaffelser, administrasjon og fakturabehandling
 • Systematisering av dokumentasjon og rutiner i samsvar med eiendommenes internkontrollsystem
 • Være tilgjengelig utførende ressurs i driftsteamet etter behov
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen              

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på fagskole eller bachelornivå, fortrinnsvis innen tekniske fag
 • Søkere med fagbrev innen VVS/automasjon/elektro/ bygg/FDV eller tilsvarende, og med solid relevant erfaring, vil også vurderes
 • Erfaring fra ledelse/planlegging/koordinering av arbeidsoppgaver og personell vil bli vektlagt
 • God økonomisk og administrativ forståelse er en forutsetning
 • Gode ferdigheter og erfaring med daglig bruk av IKT-baserte systemer og utstyr er nødvendig
 • Erfaring med bruk av databaserte FDV-verktøy og SD-anlegg er en fordel
 • Bygningsfaglig interesse og forståelse for moderne drift og forvaltning av eiendom
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig
 • Før tilsetting må det kunne fremlegges uttømmende og utvidet politiattest som kan godkjennes av Kriminalomsorgen      

Personlige egenskaper

 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å tenke helhetsløsninger
 • Selvstendig og engasjert
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Opptatt av effektivitet og optimalisering

Vi tilbyr

 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid, overtidsbetaling og gode velferdsordninger, som for eksempel støtteordning for trening
 • Stillingen avlønnes i stillingskoden som enten driftsleder eller overingeniør fra kr 470 000,- til 620 000,-. For innplassering i koden overingeniør kreves utdanning på bachelornivå. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Elin Grete Budal
underdirektør
Telefonnummer: 915 81 651

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger