Driftsleder

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en nyskapende leder til vårt serviceanlegg!

Bane NOR eier og forvalter 13 togverksteder, som tilsammen utgjør ca. 200.000 kvadratmeter bygningsmasse. Våre verksteder leies i dag ut komplette til verkstedsoperatører. I konkurranseutsettingen er det lagt til grunn at verksteder leies ut direkte til togoperatører. Verkstedene skal støtte opp om en moderne og velfungerende jernbane, og det skal utvikles arealeffektive multibruker-løsninger tilpasset en fremtidig konkurransesituasjon.

Som driftsleder på Marienborg verksted er ditt ansvar å sikre at driften av bygg og fasiliteter har god kvalitet og tilfredsstiller myndighetskrav. Driftsleder vil ha 6 medarbeidere og skal være synlig og tilstedeværende i verkstedmiljøet, samt bidra til at Bane NOR Eiendoms visjon, verdier og målsetninger realiseres. 

Stillingen rapporterer til Drifts og vedlikeholdssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og profesjonalisere avdelingen med sikte på bedre ressursutnyttelse
 • Bidra aktivt i prosesser og prosjekter i verkstedsavdelingen 
 • Optimalisere ressursbruk gjennom økt fleksibilitet, profesjonalisering og Lean– basert drift
 • Sørge for at avdelingen følger gjeldende krav og lover relatert til sikkerhet, kvalitet, HMS og ytre miljø
 • Delta i enhetens beredskaps/ vaktordning team 
 • Driftsleder kan pålegges andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniør/ teknisk fagskole  
 • Lang og relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Leder erfaring fra tilsvarende stillinger
 • Kjennskap til gjeldene krav og lover relevant for jobben  Gode IT kunnskaper 

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å utvikle medarbeidere gjennom ansvarliggjøring og veiledning 
 • Du legger til rette for at medarbeidere motiveres, utvikles og spiller hverandre gode
 • Du er strukturert, målrettet og engasjert med god gjennomføringsevne
 • Du er empatisk, lyttende og analytisk tenkende
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende  

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Personalbillett med YVs tog
 • Lønn etter avtale 

Kontaktpersoner

Jan Rune Nordgård
Vedlikeholdssjef
Telefonnummer: 91671609

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger