Driftsleder

Stillingsbeskrivelse

Vi eier og forvalter 13 togverksteder som utgjør ca. 200.000 kvadratmeter bygningsmasse.
Våre verksted leies i dag ut komplette til verkstedsoperatører. I
konkurranseutsettingen er det lagt til grunn at verksteder leies ut direkte til
togoperatører. Verkstedene skal støtte opp om en moderne og velfungerende
jernbane, og det skal utvikles arealeffektive multibruker-løsninger tilpasset
en fremtidig konkurransesituasjon.

Som driftsleder på Grorudverksted er ditt ansvar å ivareta en sikker og god driftskontroll av bygg og fasiliteter, som vil medvirke til at Bane NOR Eiendoms visjoner, verdier og målsettinger realiseres. Driftsleder skal være synlig i verkstedmiljøet og sørge for at driften preges av god kvalitet, trygg HMS og myndiggjorte medarbeidere. 

Stillingen rapporterer til Vedlikeholdssjef

Arbeidsoppgaver

  • Lede, utvikle og profesjonalisere avdelingen med sikte på optimal ressursutnyttelse.
  • Bidra aktivt i prosesser og prosjekter som gir utvikling gjennom tverrfaglig samhandling 
  • Optimalisere ressursbruken gjennom større fleksibilitet og mulighetene til å rendyrke og profesjonalisere gjennom Lean– basert drift.
  • Sørge for at avdelingen følger gjeldene krav og lover relatert til sikkerhet, kvalitet, HMS og ytre miljø
  • Delta i enhetens beredskaps/ vaktordning team 
  • Driftsleder kan pålegges andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å
  • gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

  • Ingeniør/ teknisk fagskole  
  • Fagbrev med lang erfaring innen relevant fag  
  • Lang og relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdanning.
  • Ledererfaring fra tilsvarende stillinger
  • Kjennskap til gjeldene krav og lover relevant for jobben 
  • Gode IT kunnskap

Personlige egenskaper

  • Du har evne til å utvikle medarbeidere gjennom ansvarliggjøring og veiledning 
  • Du legger til rette for at medarbeidere motiveres, utvikles og spiller hverandre gode
  • Du er strukturert, målrettet og engasjert med god gjennomføringsevne
  • Du er empatisk, lyttende og analytisk tenkende
  • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende  

Vi tilbyr

 •  
  • En spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
  • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
  • Personalbillett med NSBs tog
  • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Jan Rune Nordgård
Vedlikeholdssjef
Telefonnummer: 91671609
Tine Wenner
HR-sjef
E-postadresse: tine.wenner@banenor.no
Telefonnummer: 92082441

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon