Driftsleder ved kultureiendommer i Oslo

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg, Drift- og vedlikeholdsavdelingen, har ledig stilling som driftsleder i Oslo. Stillingen vil tilhøre et driftsteam på ca 12 ansatte som drifter og vedlikeholder flere kultureiendommer i Oslo, bl.a Nasjonalmuseet, Operaen og Oslo Bispegård. Statsbygg har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene. Driftslederen er tiltenkt å ha base ved det nye Nasjonalmuseet.  Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum er i sluttfasen og den som ansettes vil i en periode være med på testing, prøvedrift og ferdigstillelse før eiendommen går over i ordinær drift. Som eier og utleier bestreber Statsbygg seg på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vår organisasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av eiendommenes drifts- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til internkontrollsystem
 • Vedlikeholdsplanlegging og oppfølging av vedlikeholdstiltak
 • Bestilling og oppfølging av håndverkertjenester og servicefirmaer samt fakturabehandling
 • Daglig oppfølging av leietaker og leverandører
 • Bidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktører på eiendommen
 • Delta i tverrfaglig samarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen relevant fagområde, f. eks. murer, tømrer, rør eller byggdrifter. Andre fagbrev relevant for eiendomsdrift vil også komme i betraktning
 • Tverrfaglig forståelse innen bygg og eiendom og kjennskap til drift og vedlikehold av eiendom
 • God erfaring i bruk av databaserte systemer og evne til å sette seg inn i nye dataverktøy
 • Interessert i å bidra til gjennomføring av ENØK-tiltak og miljøvennlig eiendomsdrift
 • Interesse for brannforebyggende arbeid 
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Trives med utfordrende oppgaver og høyt tempo
 • Selvstendig, engasjert og beslutningslojal  
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert  

Vi tilbyr

 • Som en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi utfordrende og faglig krevende arbeidsoppgaver
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter 
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Arbeidstøy
 • Mobiltelefonordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Støtte til treningsaktivitet
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ for driftsleder kode 1137 fra kr 449 300,- til kr 552 800,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov.

Kontaktpersoner

Kristi Nyblin
underdirektør drift og vedlikehold
Telefonnummer: 482 73 098

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger