Driftsleder Agder fengsel - Froland og Mandal

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg skal bygge og ferdigstille to fengsler i Agder våren 2020. Region sør skal tilsette driftsleder for fengslene. Bygningsarealet utgjør 18.709 m2 i Froland og 10.990 m2 i Mandal. Arbeidsoppgaver ved andre eiendommer i området kan bli tillagt stillingen. Kontorsted fram til fengslene er ferdigstilt vil være ved vårt driftskontor på Universitetet i Agder, Kristiansand. Når fengslene er ferdigstilt vil Froland være kontorsted.

 

Arbeidsoppgaver

 • Være eiendomsavdelingens representant i alle faser av byggeprosjektene– bistå prosjektledelsen med hovedfokus på testing, prøvedrift og overtagelse.
 • Kvalitetskontroll av FDV dokumentasjon.
 • Bidra til et godt forhold mellom Statsbygg og leietaker/bruker.
 • Oppgaver i forbindelse med gjennomføring og oppfølging av vedlikehold og byggeprosjekter ved eiendommen.
 • Innkjøp av varer, tjenester og oppfølging av leverandører.
 • Gjennomføre, systematisere og tilrettelegge vedlikeholds- og driftsoppgaver i henhold til eiendommens internkontrollsystem.
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på bachelornivå, eller teknisk fagskole innen automatisering og/eller elektro gjerne med fagbrev innen automatisering og/eller elektro.
 • Relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg.
 • Erfaring med prosjektdeltakelse, kunnskap om gjennomføring av systematisk ferdigstillelse er en fordel.
 • Ønskelig med erfaring i arbeidsledelse.
 • God kunnskap og erfaring i bruk av digitale verktøy og arbeidsprosesser.
 • Gode kunnskaper om FDVU- og internkontrollsystemer.
 • Førerkort klasse B.
 • For tilsetting i stillingen kreves uttømmende politiattest som kan godkjennes av Kriminalomsorgen jf straffegjennomføringsloven § 8, 1 ledd.

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, initiativrik og serviceorientert.
 • Være endrings- og lærevillig og like utfordringer.
 • God til å planlegge, prioritere og gjennomføre.
 • Praktisk orientert med allsidig teknisk forståelse og innsikt.
 • Ha godt muntlig og skriftlig språk (norsk).

 

Vi tilbyr

 • Prosjektdeltagelse i byggingen av to nye fengsler i Agder – et spennende og utfordrende prosjekt.
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø innenfor rådgivning, bygging og eiendomsforvaltning.
 • Gunstige låne-, pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse.
 • Gode utviklingsmuligheter gjennom opplæringstilbud og stipendordning.
 • Godt arbeidsmiljø, fleksitid og støtteordninger for trening.
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1137 driftsleder fra kr 460 000 – 520 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Jan Dyre Vaa
Telefonnummer: 934 68 698
Magnus Hallaråker
Telefonnummer: 48089322

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger