Driftsleder Ålesund

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg har nå en ledig stilling som driftsleder i Ålesund.

Du vil jobbe i avdeling for Drift og vedlikehold, der du skal bidra til effektiv drift og verdibevarende vedlikehold av Statsbyggs eiendommer. Statsbygg har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene. Stillingen har for tiden base ved NTNU i Ålesund og omfatter blant annet drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg og utomhus arealer på alle våre eiendommer i Ålesundsregionen. Eiendomsporteføljen består for tiden blant annet av fengsel, universitet/høgskoler, trafikkstasjoner og Buf-etat eiendommer.  Stillingen inngår som en ressurs i driftsteam Møre og Romsdal (DMIDT1), og arbeidsoppgaver på tvers av geografi i teamområdet må påregnes. For tiden har driftsteam Møre og Romsdal eiendommer beliggende i Molde/Kristiansund og omegn, Ålesund og omegn samt Volda/Ørsta og omegn. Team Møre og Romsdal bestå av 10 driftsledere/driftsteknikere som alle rapporterer til underdirektør som har arbeidssted på Statsbygg sitt lokalkontor i Trondheim.    

Vår nye driftsleder ser det store bildet, utvikler og tar i buk praktiske løsninger. Han/hun motiverer både seg selv og teamet til samarbeid, samhandling og til å ta i bruk ny kunnskap. Den rette kandidaten forstår virksomhetens strategier og prioriteringer, og er flink til å tilpasse atferd raskt og effektivt for å nå vedtatte mål. Våre bygninger er stadig under ombygging noe som bidrar til en variert arbeidshverdag og muligheter for å følge prosjekter fra start til slutt. Statsbygg ønsker fornøyde kunder som vil kreve god oppfølging både faglig, miljø- og servicemessig. Som eier og utleier ønsker Statsbygg å ha et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vår organisasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Aktivt bidra til at Statsbygg når de mål som er satt innenfor ulike satsingsområder, for eksempel miljø, universell utforming, FDVU, og enøk
 • Utføre rasjonell drift og vedlikehold ved eiendommene
 • Oppfølging av ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter
 • Utarbeide og sette seg inn i statusoversikter og tilstandsanalyser for eiendommene, innenfor drift og vedlikehold
 • Bestille og følge opp eksterne leveranser i henhold til forskrift om offentlig anskaffelse
 • Bidra til god kundebehandling og godt samarbeid mellom leietakere og Statsbygg
 • Bidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktører på eiendommene
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Andre oppgaver i team-området kan bli tillagt stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen byggfag eller byggdrift. Andre fagbrev vil kunne bli vurdert
 • Teknisk fagskole er ønskelig, men ikke et krav
 • Minimum fem års erfaring med moderne drift og forvaltning av eiendom
 • Økonomisk og administrativ forståelse
 • Gode ferdigheter og erfaring med daglig bruk av IKT-baserte systemer og utstyr er nødvendig
 • Før tilsetting må det kunne fremlegges uttømmende og utvidet politiattest som kan godkjennes av Kriminalomsorgen , jfr. straffegjennomgangsloven § 8,1
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B. Maskinførerbevis på hjullaster er ønskelig   

Personlige egenskaper

 • Være serviceinnstilt og ha evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Opptatt av effektivitet og optimalisering, og har evne til å motta og avslutte pålagte oppgaver
 • Evner å jobbe selvstendig, men også i team

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Arbeidstøy og mobiltelefonordning
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, som for eksempel støtteordning for trening
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ fra kr 480 000,- til kr 550 000,- pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.  Gjennom Statens Pensjonskasse er det gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Odd Arne Amundsen
underdirektør
Telefonnummer: 982 47 950

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger