Driftskontrakt Hardanger og Sogn

Kontrollingeniør elektro

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Drift og vedlikehold vest består av 140 medarbeidere fordelt på stab og tre seksjoner, og dekker hele det geografiske området Vestland og Rogaland.  Stillingene er plassert på drift 1, og våre 29 medarbeidere er stasjonert på kontorstedene Bergen, Voss og Odda

Seksjonen er prosjektorganisert, og vi tilbyr et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø.

Kontorsted for denne stillingen er i Voss eller Lærdal - for den rette søker kan Odda vurderes.

Som kontrollingeniør får du ansvaret for å følge opp elektrokontrakten i dagens og fremtidige kontrakter.

Du vil arbeide tett sammen med prosjektleder og byggeleder, og vil være jevnlig i kontakt med entreprenør, offentlige etater, grunneiere og andre som påvirkes av driftsoppgavene. Din hovedoppgave sammen med byggelederen er gjennomføring og oppfølging av kontrakten.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for god drift og vedlikehold av elektriske installasjoner i tunneler og veganlegg
 • Ta del i planlegging og anbudsutarbeiding ved oppgradering og nye installasjoner
 • Gi faglig oppfølging og ta del i planlegging og anbudsutarbeiding ved oppgradering og nye installasjoner
 • Oppfølging av HMS/SHA ute på arbeidsstedene
 • Planlegge og delta i testing av anlegg.
 • Bidra i overlevering av nye anlegg til drift.
 • Følge opp Statens vegvesens FDV-system Plania, at rutine oppgaver og korrektive ordre blir utført innen tidsfrist.
 • Samarbeide med entreprenør, naboer og offentlige etater innenfor fagfeltet

Kvalifikasjonskrav

Du må ha treårig relevant utdanning fra høgskole. For kandidater med sterk og allsidig praksis, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

I tillegg kreves fagbrev som elektriker (elektromontør gr. L eller godkjent elektriker med spesialisering innen modulen tekniske elektriske anlegg).  Du bør ha kjennskap til og erfaring fra nettverk og kommunikasjonssystemer. Det er en fordel om du har erfaring innen elektro og automasjon når det gjelder trafikk, tunnel eller signal.

Du må ha førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Du har erfaring med drift og vedlikehold av elektriske anlegg
 • har kunnskap om lover, forskrifter og regelverk innen fagområdet
 • Du behersker elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering
 • Du må kunne arbeide strukturert og selvstendig
 • Du må ha evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • Du må ha nødvendige IT-ferdigheter.
 • Du har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
 • Du har gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også dette:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Ole Endal Svåsand, ole.endal.svasand@vegvesen.no, telefon +47 477 01 924

Kontaktpersoner

Ole Endal Svåsand
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 477 01 924

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger