Driftsingeniør/driftsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg har ledig en fast stilling som driftsleder/driftsingeniør ved UiT Campus Narvik. Stillingen vilinngå i en driftsenhet på eiendommen med 3 driftsledere som, i tillegg til UiT CampusNarvik, også drifter Lamo Ungdomssenter på Sjøvegan. Enheten er del av et driftsteam på 7 personer som drifter Statsbyggs eiendommer i området Lofoten – Harstad –Fjelldal - Narvik.

Driftsleder/driftsingeniør skal sørge for kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser ved å ta i brukteknologi og nye driftsformer. En viktig del av jobben er å identifisere behovfor vedlikeholdstiltak, planlegge og styre utførelse av drift og vedlikehold isamsvar med budsjett, regelverk og krav til bruk av teknologi og nyedriftsformer. Den som ansettes vil være sentral i videreutvikling av eteffektivt driftsteam. Den rette kandidaten trives med utfordrende oppgaver og høyt tempo. Som eier og utleier legger Statsbyggvekt på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med kundene. God kundebehandlinger viktig i alle ledd i vår organisasjon, og vi ser derfor etter en person medevne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt. Stillingen gir deg mulighet til å bidra til videreutvikling og effektivisering av driftsorganisasjonen iStatsbygg. Dette er spesielt med tanke på ny teknologi, klima og miljø.Statsbygg har høyt fokus på digitalisering av ulike tjenester og funksjoner, ogpå bruk av nye løsninger og ny teknologi.

Arbeidsoppgaver

 • Operativt driftsansvar for deler av Statsbyggs portefølje i Narvik, i samarbeid med 2 andre driftsledere
 • Drift av teknisk anlegg ved hjelp av SD-anlegg 
 • Aktivt medvirke til at Statsbygg når de mål som er satt innenfor ulike satsingsområde som miljø, energi og universell utforming
 • Gjennomføre, systematisere og legge til rette for drifts- og vedlikeholdsoppgaver i samsvar med internkontrollsystem
 • Utarbeide langtidsplaner for drift og vedlikehold
 • Daglig oppfølging av våre leietakere og brukere
 • Innkjøp av varer og tjenester
 • Oppfølging av leverandører
 • Deltakelse i større prosjekt på eiendommene
 • Arbeidsoppgaver og ansvarsområde vil bli tilpasset kompetanse, kvalifikasjoner og interesse
 • Være en ressurs i enkelte fagområder for resten av teamet
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Andre oppgaver i team-området kan bli lagt til stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant ingeniørutdannelse på bachelornivå eller teknisk fagskole. For stilling som driftsleder kreves fagbrev innen relevante tekniske fag, f.eks innenfor tømrer/ byggdrifter/ VVS/ automasjon/ elektro
 • Fordel med relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger, samt erfaring fra energianlegg, byggautomasjon og kjøleteknikk
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT som arbeidsverktøy
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Lagspiller/samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Målbevisst 

Vi tilbyr

 • Faglig oppdaterte medarbeidere er en forutsetning for at vi som bedrift skal kunne nå våre mål. Derfor har vi flere interne programmer for systematisk kompetanseutvikling
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Mulighet til å ta del i en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid, overtidsbetaling og gode velferdsordninger, som f.eks. støtteordning for trening
 • Stillingen blir lønnet etter stillingskoden driftsleder/driftsingeniør fra kr 450.000 til kr 630.000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan en vurdere høyere lønn. Fra bruttolønn blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Kontaktpersoner

Kathrine Julin Pettersen
områdedirektør
Telefonnummer: 916 05 897
Tor Kristiansen
fung. underdirektør
Telefonnummer: 450 07 880

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger