Driftsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi blir ikke mindre avhengige av strøm, akkurat

Har du lyst til å jobbe med å sikre den aller mest samfunnskritiske infrastrukturen som finnes? Uten strøm funker ikke routeren, verken bilen eller mobilen din blir ladet, mørklagte skoleveier blir langt mindre trygge, sykehusene vil klare seg på nødaggregatene en liten stund – men så... Ja, samfunnskritisk er det liten tvil om at strømforsyningen er.

Ved å bidra til å sikre en stabil strømforsyning vil du også være med på gjennomføringen av det grønne skiftet og overgangen fra fossil energi til strøm. Med prognoser som tilsier at strømforbruket vil doble seg i vår region frem mot 2040, står vi overfor store og utfordrende oppgaver fremover. Vi gleder oss, og håper du har lyst til å være med på laget.

Avdeling Nettdrift har ansvaret for drift og vedlikehold av strømnettet, der driftssentralen er bemannet 24 /7. Avdelingen har også spisskompetanse i alle faser av arbeidet med å oppgradere overordnet strømnett, fra tidlige planer til gjennomføring og ferdig bygd anlegg. I gruppen for Drift vil du ha ansvaret for den daglige driften og overvåkingen av regionalnettet, distribusjonsnettet, gass, varme- og kjøleanlegg. Vi er en gjeng på 14 kolleger som liker høyt tempo og mange baller i luften. Vi er bemannet 24/7, du må med andre ord være av typen som liker å ta ansvar.

Arbeidsoppgaver:

  • Styring og overvåking av høyspentlinjer og kraft-/transformatorstasjoner
  • Driftskoordinering og systemdrift.
  • Overvåkning av gass, varme og kjøleanleggene
  • Feilhåndtering for alle energiprodukter tilhørende Lnett og Lyse NEO
  • I en opplæringsperiode og på dagtjeneste må den som ansettes være villig til å delta i annet arbeid i forsyningsområdet. Etter opplæringsperioden skal ingeniøren gå i helkontinuerlig skiftturnus.

Ønskede kvalifikasjoner:

Den vi søker har ingeniørutdanning innen elkraft på bachelor nvå (kan fravikes i spesielle tilfeller), samt gode datakunnskaper.

Ønskede personlige egenskaper:

  • Evne til å takle hektiske situasjoner
  • Kundefokusert og serviceinnstilt
  • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
  • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig. Må snakke flytende norsk.
  • Strukturert arbeidsform/selvdisiplin

Nyutdannede våren -22 kan søke denne stillingen.

Nærmere informasjon om stillingen får du ved å henvende deg til Terje Nevland på tlf +47 934 881 40. Sharron Moti svarer på personalrelaterte spørsmål og treffes på telefon +47 934 88 263.

Søknadsfrist: 17.01.2022

Vi tilbyr:

Vi har gode velferdstiltak, ekstra feriedager, gode pensjons- og forretningsordninger. I tillegg er vi stolt hovedsponsor til Viking fotballklubb og andre lokale idrettslag og kulturhus. Du vil få gode karrieremuligheter hos en miljøorientert og sentral samfunnsbygger.

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen og har lyst til å bidra til de viktige oppgavene vi står overfor, håper vi du har lyst til å sende oss en kortfattet søknad. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Vitnemål/karakterutskrift må vedlegges sammen med søknad og CV.

Kontaktpersoner

Sharron Moti
Senior HR konsulent
E-postadresse: sharron.moti@lyse.no
Terje Nevland
Telefonnummer: +47 934 881 40

Hvem er Lnett AS?

Lnett er en del av Lyse-konsernet og et av Norges største nettselskaper. Selskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Sør-Rogaland. Nettselskapet omsetter for 1,4 milliarder kroner, har 150 000 kunder og rundt 350 ansatte. I 2021 flyttet Lnett inn i nye moderne lokaler i Sandnes sentrum. Selskapet står foran store investeringer de neste årene for å imøtekomme samfunnets behov for en trygg og stabil strømforsyning. Lnett er et heleid datterselskap i Lyse-konsernet, et industriselskap innen energi, telekommunikasjon og infrastruktur.

Lnett er underlagt offentlighetens bestemmelser. Aktuelle kandidater må forvente at det gjennomføres bakgrunns- og kredittsjekk.

Etter søknadsfristens utløp kan det bli offentliggjort en liste over søkerne.  Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.