Driftsingeniør

Stillingsbeskrivelse

 

Som følge av økt satsing på miljøvennlig jernbane har Bane NOR Energi behov for flere medarbeidere. Energi leverer elektrisk energi til hele jernbanenettet i Norge. Våre viktigste kunder er eiere av baneanlegg. Energi er i dag en landsdekkende enhet organisatorisk plassert i Infrastrukturdivisjonen. Enheten Energi er ansvarlig for å levere og omforme elektrisk energi fra 50 Hz til 16 2/3 Hz, for hele det elektrifiserte jernbanenettet i Norge. 

Bane NOR Energi har ansvaret for drift og vedlikehold av Bane NORs energiforsyningsanlegg. Energiforsyningsanleggene består av omformerstasjoner med roterende og statiske aggregater, transformatorstasjoner, høyspentlinjer og en kraftstasjon. 

Seksjon operativ styring har ansvar for styring og overvåking av Bane NOR sitt energiforsyningsanlegg, og vi søker nå etter en ny medarbeider til vår landsdekkende driftssentral. I rollen som Driftsingeniør vil du gå inn i en 2 delt rolle der du i hovedsak jobber i driftssentralen, men også ute i ulike anlegg med operative vedlikeholdsoppgaver. 

Arbeidsoppgaver

 • Overvåke og styre Bane NOR’s energiforsyning fra landsdekkende driftssentral.
 • Gå inn i rollen som Leder for kobling.  
 • Oppgaver innen drift og vedlikehold av roterende og statiske omformerstasjoner, høyspentlinjer og en kraftstasjon med vannveier. 
 • Bidra med tilrettelegging og utøvelse av nødvendig vedlikehold, herunder rekvirering av assistanse internt/eksternt etter behov.
 • Ivareta Energis interesser overfor private og offentlige myndigheter lokalt.
 • Delta i organisering, planlegging og koordinering av arbeid i energiforsyningsanlegg.
 • Bistå ved utarbeidelse av ulike kravspesifikasjoner og ved gjennomføring av prosjekter.   
 • Ved behov å bistå i arbeidet med å gjenopprette drift.
 • Delta i arbeidet med internkontroll slik at Energi til enhver tid har et dokumentert og implementert internkontrollsystem. 
 • Inngå i den til enhver tid gjeldende vaktordning.  
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev energimontør eller lignende  
 • Ingeniørhøyskole eller teknisk fagskole innen elkraft
 • Erfaring fra elektriske anlegg 
 • Førerkort bil

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som trives med å arbeide selvstendig, evner å takle stress på en god måte, du har gode samarbeidsevner og et godt humør.
 • Du må inneha førerkort for bil Klasse B og være bosatt maksimalt 1 times kjøring fra Oslo.

Driftssentralen er for tiden bemannet mandag til fredag fra kl. 0700 til 1700 og ellers betjent med hjemmevakt. Den som ansettes vil inngå i den til enhver tid gjeldende vaktordning. Det må påregnes noe reising.

Vi tilbyr

 • Et profesjonelt og godt arbeidsmiljø
 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Årsbillett på VYs tog

Kontaktpersoner

Johan Stenvig
Telefonnummer: 91655632
Trond Johannessen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 916 55 634

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger